Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo powstała w 2013 r. -Członek Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie. Działa przy Urzędzie Gminy Dopiewo. Składa się głównie z muzyków amatorów w różnym wieku- mieszkańców Gminy Dopiewo.Jej kapelmistrzem jest Krzysztof Zaremba.

Czytaj więcej
Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie jest najstarszym zespołem artystycznym w Murowanej Goślinie. Przez ponad 120 lat swojej działalności była bardzo aktywna, brała udział we wszystkich gminnych uroczystościach państwowych i kościelnych, imprezach plenerowych, a także koncertach okazjonalnych.…

Czytaj więcej
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON Kościan

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie posiada status organizacji pożytku publicznego w pojęciu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. posiada odpowiedni wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czytaj więcej