Deklaracje i wnioski

Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr


Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej IV lub V Stopnia Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr


Indywidualna deklaracja przystąpienia do WZCHiO


Zbiorowa deklaracja przystąpienia do WZCHiO