Statut WZChiO
Statut Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr


Odpis Krajowego Rejestru Sądowego


Wniosek o nadanie odznaki honorowej WZChiO


Indywidualne deklaracja członkowska przystąpienia do WZChiO


Zbiorcza deklaracja członkowska przystąpienia do WZChiO