Orkiestra Dęta TON w Kościanie powstała w 1933 roku z inicjatyway Oskara Bielawskiego, dyrektora szpitala psychiatrycznego. Przez lata - do 1998 roku - była orkiestrą sanatoryjną. Od 1999 roku działa jako samodzielne stowarzyszenie.
 Jej prezesem jest obecnie Emil Kowalczyk , a dyrygentem Maciej Madanowski.

Adres: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON w Kościanie; ul. Bernardyńska 2; 64-000 Kościan
tel. 065 512 67 05; 721 071 691 (tel. prezesa); 605 079 609 (tel. dyrygenta)

Źródło: tekst i zdjęcie - portal: Kościan Nasze Miasto - wydarzeniaGaleria zdjęć: