Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Rostarzewa została założona przez Henryka Basińskiego w 1992 roku. W jej skład wchodzą uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół w Rostarzewie oraz muzycy z okolicznych miejscowości. Henryk Basiński – były nauczyciel muzyki w Szkole Podstawowej w Rostarzewie – rozbudził w wychowankach zainteresowanie muzyką oraz grą na instrumentach dętych. To właśnie ci uczniowie tworzyli pierwotny skład Orkiestry. Obecnie wielu z nich nadal realizuje swoje muzyczne pasje. W maju 2006 roku batutę oraz kierownictwo artystyczne obejmuje Dariusz Bartosz Basiński, syn Henryka. Dyrektorem Orkiestry, a zarazem placówki oświatowej, przy której zespół działa, jest Aldona Bobińska. Choreografia i opieka nad grupą taneczną została powierzona Katarzynie Bocer – długoletniej tamburmajorce wielokrotnie wyróżnianej m. in. na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, gdzie muzycy niejednokrotnie gościli. Tamburmajorem Orkiestry jest Ewelina Ceglarek.

W ciągu minionych dwudziestu pięciu lat pracy Orkiestra sukcesywnie podnosiła swój poziom artystyczny, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nieustannie też wzbogaca swój repertuar od muzyki klasycznej, sakralnej, marszowej i filmowej poczynając, a na utworach rozrywkowych kończąc. Żaden gatunek nie jest jej obcy. Widownię przyciągają występy grupy tanecznej, a także musztra paradna, które składają się na część widowiskową występów. Orkiestra była wielokrotnie nagradzana na licznych festiwalach i konkursach. Występowała
w wielu miastach Polski i za granicą: w Niemczech, Czechach, Danii, na Litwie, Węgrzech, a także na Ukrainie podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Orkiestra jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Przynależy do Oddziałów Wielkopolskiego „Macierz” i  Leszczyńskiego.

Obecny skład tworzy 40 muzyków oraz 20 dziewcząt z grupy tanecznej. Jej działalność jest finansowana przez Samorząd Gminy Rakoniewice.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ:

 

 

 

 Galeria zdjęć: