W tegorocznym Święcie wzieło udział 800 osób zrzeszonych w 28 zespołach z terenu Wielkopolski i Dolnegośląska

PROTOKÓŁ OBRAD JURY
XLI Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki
oraz
Przeglądu Chórów Regionu Leszno Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska
Grodzisk Wielkopolski 18.06.2016r.

 

Dnia 18 czerwca 2016 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim wystąpiło 29 zespołów amatorskich. W części konkursowej XLI Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki wzięło udział 9 zespołów. W Przeglądzie Chórów Regionu Leszno Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska, który odbył się w ramach XLI WŚPiM, wystąpiło 18 chórów dziecięcych.

Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę:
1. intonację, harmonię, kulturę dźwięku,
2. motorykę- tempo, rytm, dynamikę i frazowanie,
3. retorykę- artykulację słowną i muzyczną,
4. dobór repertuaru i jego wartość artystyczną.

Jury po przesłuchaniu 18 chórów dziecięcych i młodzieżowych postanowiło przyznać brązowe, srebrne i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:
Brązowe Pasma otrzymały:
Chór „Metrum” Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce pod dyrekcją Katarzyny Maciejak
Chór „Con Brio” Zespołów Szkół w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Srebrne Pasma otrzymały:
Chór „Jedyneczka” Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann
Chór „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubinie pod dyrekcją Lucyny Rajch
Chór „Polihymnia” Gimnazjum im. prof. St. Kielicha w Borowie pod dyrekcją Jolanty Sobolewskiej – Jakubiak

Złote Pasma otrzymały:
Chór Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak
Chór „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach pod dyrekcją Aleksandry Stramy

Złote Pasma oraz Puchar Narodowego Forum Muzyki otrzymały:
Chór „Kameleon” przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak
Chór „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak
Dyplomy uczestnictwa otrzymały:
Chór Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej pod dyrekcją Lidii Ratajczyk
Chór „Fermata” Szkoły Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie pod dyrekcją Katarzyny Konwińskiej
Chór „Śpiewające skrzaty” Przedszkola w Pakosławiu pod dyrekcją Bogumiły Głowacz
Chór „Quo Vadis” Gimnazjum nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Tomasza Garbalińskiego
Chór „Moderato” Gminnego Gimnazjum w Pakosławiu pod dyrekcją Reginy Dybowskiej
Chór „Tęcza” Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim pod dyrekcją Izabeli Górnej
Chór „Fermata” Gimnazjum w Jutrosinie pod dyrekcją Kazimierza Pernaka
Chór „Rumoroso” Szkoły Podstawowej w Chojnie pod dyrekcją Przemysława Nowickiego
Chór „Słoneczko” Przedszkola im. Bł. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Jury po przesłuchaniu 9 chórów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne
i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:
Brązowe Pasma otrzymały:
Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta Cichockiego w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej
Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie pod dyrekcją Jerzego Dudka
Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie pod dyrekcją Doroty Maćkowiak
Srebrne Pasmo:
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak
Chór Gminno - Parafialny „Continuo” z Pępowa pod dyrekcją Leszka Żelaznego
Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” pod dyrekcją Anny Rymaniak
Złote Pasmo oraz Nagrodę – Puchar XLI WŚPiM otrzymały:
Stowarzyszenia Chór „Camerata” z Wrześni pod dyrekcją Domiceli Cierpiszewskiej
Chór mieszany „Krzemień” z Krzemieniewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej
Złote Pasmo oraz Grand Prix XLI WŚPiM otrzymało:
Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak


Przewodnicząca jury: prof. Halina Bobrowicz
Członkowie: mgr Jerzy Wojtaszek, mgr Andrzej Słowikowski