Historia chóru kościelnego tworzona była przez wiele pokoleń i wiąże się z tradycją śpiewu przekazywaną w pępowskich rodzinach z pokolenia na pokolenie. Śpiewali i śpiewają do dzisiaj Lewandowscy, Rolnikowie, panie Krajkowe, rodzina Wałkiewiczów, Matuszewskich, Hudzińskich, Piętów i inne, których tutaj nie wymieniłem – mówił prezes Grzegorz Matuszak, przybliżając historię organizacji, która przeplata się z dziejami wielu pępowskich rodów. Przedstawiciele zarządu wręczyli bukiety róż zasłużonym chórzystkom – p. Stanisławie Lewandowskiej i p. Teresie Norman, które udzielały się wokalnie przez kilkadziesiąt lat. Nie zapomniano także o p. Kazimierze Stankowskiej i p. Zofii Twardowskiej, których stan zdrowia niestety nie pozwolił na udział w uroczystości.
Pierwszy chór przy pępowskiej parafii powstał w roku 1945. Jego założycielem był ówczesny proboszcz – ks. Alfons Kasior, natomiast pierwszym dyrygentem – Florian Cieśliński. Do najbardziej znamienitych dyrygentów zalicza się dziś ks. kanonika Teodora Lercha, który kierował chórem w latach 60. ubiegłego stulecia, oraz siostrę Darię Symonowicz, która prowadziła chór przez ponad 20 lat, począwszy od 1980 r. Choć w 70-letniej historii tej organizacji bywały też lata „chude”, chór przetrwał wszelkie przeciwności losu, a w roku 2005 rozpoczął się nowy rozdział w jego historii, który zatytułowany jest: Chór Gminno-Parafialny „Continuo” w Pępowie. Obecnie liczy on około 40 chórzystów, którzy uświetniają swoim śpiewem zarówno uroczystości religijne, jak i państwowe, oraz zdobywają liczne wyróżnienia podczas branżowych przeglądów i przesłuchań, co jest pokłosiem wytężonej pracy i stałego podnoszenia poziomu artystycznego. Dyrygentem chóru jest Leszek Żelazny – absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, a funkcję prezesa pełni Grzegorz Matuszak. Chór utrzymuje się z dotacji Gminy Pępowo, składek członkowskich oraz dzięki wsparciu sponsorów. Od 2014 r. chór działa jako stowarzyszenie. Warto wspomnieć, że poprzednikiem chóru kościelnego był specjalizujący się w repertuarze świeckim chór „Wanda”, który swą działalność rozpoczął już w roku 1927.
Jubileusz 70-lecia chóru był też okazją, aby wręczyć odznaczenia jego najaktywniejszym członkiniom i członkom. Zarząd leszczyńskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr nadał chórowi „Continuo” zbiorową Brązową Odznakę Honorową, którą na ręce prezesa Grzegorza Matuszaka przekazał prezes Oddziału Tadeusz Paprocki. Nie obyło się też bez indywidualnych wyróżnień. Brązowe Odznaki Honorowe otrzymali Radosław Sobótka, Sylwester Wolniak, Jerzy Ptak i Maria Normann. Srebrne Odznaki Honorowe przyznano Danucie Hudzińskiej, Dorocie Hudzińskiej, Aleksandrze Antkowiak, Zenonowi Chorała, Leszkowi Żelaznemu, Grzegorzowi Pięta, Zenonowi Hudzińskiemu, Izabeli Szpurka i Grzegorzowi Matuszakowi. Złotymi Odznakami Honorowymi udekorowano natomiast Weronikę Szałata, Zofia Pietrowską, Krystynę Pietrowską, Marię Jerzyk, wójta Stanisława Krysickiego oraz ks. kanonika Henryk Szwarca.
 Zdjęcia z Jubileuszu