W wypełnionej po brzegi Auli "Comeniana" Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w dniu 25 października 2015 roku o godzi. 15 00 odbył się Międzypokoleniowy koncert jubileuszowy chórów i orkiestr zrzeszonych w Oddziale Leszczyńskim z okazji 90-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz 40-lecia Leszczyńskiego Oddziału PZChiO pod wspólną nazwą "Wielkopolskie Tradycje Śpiewacze".
Ideą przewodnią projektu było ukazanie trwałości, zwartości i ciągłości amatorskiego ruchu muzycznego w Wielkopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej zachodnich terenów.
Celem koncertu było ukazanie zespołowego śpiewu, jako witalnej energii posiadającej siłę niwelowania wszelkich podziałów oraz integrującej niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu społecznego. Istotne jest również zaprezentowanie piękna polskiej literatury muzycznej z uwzględnienie twórczości kompozytorów wielkopolskich m.in.: Karola Kurpińskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Romana Maciejewskiego,Andrzeja Koszewskiego, Stefana Stuligrosza,  Jacka Sykulskiego, Jerzego Mizgalskiego i Hanny Markowskiej
Świadomość wspólnych korzeni jest ważna przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Stąd konieczność zwrócenia uwagi na znaczenie ciągłego pielęgnowania tradycji śpiewaczych, obecnych od pokoleń w wielu rejonach Wielkopolski.
W koncercie uczestniczyło 26 chórów, Zespół Pieśni i Tańca "Marynia" , Orkiestra Dęta TON z Kościana i Capella Zamku Rydzyńskiego. 
Uroczystości towarzyszyły wystawy w foyer auli PWSZ:  sztandarów historycznych i obecnych zespołów,
wystawa plakatu z imprez organizowanych przez Oddział Leszczyński oraz cennych pamiątek ze zbiorów Stanisława Wiśniewskiego - prezesa Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Harfa"  oraz Tadeusza Paprockiego prezesa Oddziału.W trakcie koncertu odznaczono działaczy Oddziału Leszczyńskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, którzy - na wniosek Prezydenta Leszna, Burmistrza Kościana i Zarządu Oddziału zostali wyróżnieni za swą działalność na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w Wielkopolsce:
I. Odznaką „Za zasługi dla Kultury Polskiej” nadaną przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.
1. Druhna Maria Jankowiak  – dyrygent Chóru „Lutnia” w Osiecznej od 1997, pedagog, nauczyciel muzyki
2. Druh Tadeusz Paprocki  – Prezes Zarządu Oddziału Leszczyńskiego od 1985 roku, prezes Zarządu  Głównego PZChiO w Warszawie w latach 1997-2001
3. Druh Kazimierz Pernak  – emerytowany nauczyciel muzyki, pedagog, dyrygent chóru „Fermata „ i        Zespołu  Ludowego ”Orlanie” w Jutrosinie
4. Druh Roman Potok  - członek Zarządu Stowarzyszenia Chór Męski „ARION” w Kościanie, sekretarz i     kronikarz , sekretarz Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach
5. Druh Bronisław Szymczak - dyrygent Chóru „Jutrzenka w Borku Wielkopolskim. Były muzyk Orkiestry Dętej OSP Borek Wlkp.
6. Druh Andrzej Walus – muzyk multiinstrumentalista, aranżer, kompozytor były dyrygent chóru im.           Kurpińskiego w Sarnowie. Długoletni współpracownik i konsultant zespołów w Oddziale Leszczyńskim PZChiO
7. Druh Roman Wiśniewski - długoletni dyrektor Społecznego Ogniska Artystycznego w Żarach,
współzałożyciel j młodzieżowej orkiestry dętej w Żarach .
II. Odznaką Honorową „ Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Oddziału Leszczyńskiego PZChiO wyróżniono :
1. Druhnę Jowitę Augustyniak- dyrektora artystycznego Oddziału Leszczyńskiego PZChiO, pedagoga, chórmistrza, instruktora emisji głosu, jurora konkursów muzycznych, koordynatora i kuratora Programu MKiDN „Śpiewająca Polska” Regionu Zachodniej Wielkopolski. Ma na swym koncie wiele osiągnięć artystycznych uzyskanych na konkursach w kraju jak i poza jego granicami.
2. Druha Jerzego Kamieniarza - nauczyciela, byłego dyrektora szkoły . Współzałożyciela Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach,
3. Druhnę Kazimierę Szymczak  –prezesa Chóru „Jutrzenka” w Borku Wielkopolskim , długoletniej działaczki  amatorskiego ruchu muzycznego.
4. Druha Stanisława Walkowiaka  – współzałożyciela  Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, który powstał w 1958 roku. Już przez 56 lat - do chwili obecnej - jest czynnym śpiewakiem w chórze.
III. Odznakami Honorowymi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału na wniosek zespołów Uchwałą nr 2/10.2015 postanowił wyróżnić:
Złotą Honorową Odznaką PZChiO
1. Jowitę Augustyniak
2. Bogdana Grygiera
Srebrną Honorową Odznaką
3. Zbigniew Garsztkę
4. Katarzynę Dułgaszewską
5. Jolantę Sobolewską Jakubiak
III. Statuetkami im. Karola Kurpińskiego:
1. mgr. płk. Franciszeka Suwałę
2. Prof. Jadwigę Gałęskę-Tritt
3. Stanisława Wiśniewskiego
4. mgr Marka Tulewicza
5. mgr Czesława Piotrowiaka
6. Capellę Zamku Rydzyńskiego

Więcej informacji na stronach:
Radia Elka
Telewizja Leszno
Leszno24.pl
Panorama Leszczyńska
Wielkopolski Informator Kulturalny
Gmina Pakosław
Załączniki:
4.program_koncertu_jubileuszowego.pdf