W słonecznej i znakomitej atmosferze odbył się już czternasty Międzynarodowy Festiwal Muzyki i Folkloru Leszno 2015 roku. W Festiwalu uczestniczyło 10 zespołów w tym:

1. Dehovy orchestr kulturniho domu Holice Holice-Czeska Republika,
dyrygent Ondrej Lisy
2. SEVEN BRASS z Opalenicy, dyrygent Krzysztof Zaręba
3. ORKIESTRA DĘTA GMINY DOPIEWO, dyrygent Krzysztof Zaręba
4. Miejska Orkiestra Dęta Żarskiego Domu Kultury, dyrygent Ryszard Kasztelan
i Jarosław Przerada
5. Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych "Rudna" , dyrygent Leszek Dudek
6. Orkiestra Dęta Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowic, dyrygenci
Michał Beta i Roman Beta
7. Mażoteki "Serdićko" z Kolina- Czeska Republika,
choreograf Jarmila Pavlićkova
8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Włoszakowice Włoszakowice,
dyrygent Lidia Misiorna
9. ZTL Moraczewo Rydzyna Patrycja Maciejewska
10. Grupa Cheerleadeaderek 50 plus z Leszna, choreograf Małgorzata Piasecka
Po ukończonych prezentacjach zespołów wszystkie orkiestry zagrały zaaranżowane na orkiestry dęte utwory przygotowane przez Franciszka Suwałę:
1. Marsz Kościuszkowski II
2. Już zachodzi czerwone słoneczko
3. Wiła wianki
4. oraz Szkoda laski - Jaromila Vojvody
Na zakończenie festiwalu wręczono nagrody zgodnie z werdyktem Jury. A festiwal zakończył się koncertem orkiestry Laureata.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Jury XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru „Leszno 2015” ~ konkurs orkiestr dętych – 12/13 września 2015 roku w Lesznie

Jury w składzie:
1. Jarosłav Šip – przewodniczący,
2. Tadeusz Mroczek
3. Petr Střiška
4. Mίlan Zelenka
po wysłuchaniu programów koncertowych 6 orkiestr i jednego Big Bandu, decyzją Jury nagrody festiwalu otrzymują:
• BRĄZOWE PASMO
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Włoszakowic
- Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo
• SREBRNE
-Młodzieżowa Orkiestra Dęta ŻDK w Żarach
• ZŁOTE PASMO
- Dechovy orchestr kulturniho domu Holice –Czeska Republika
- Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych „Rudna”
Decyzją Jury Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folklory „Leszno 2015” otrzymuje Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice
Ponadto Jury postanowiło wyróżnić tytułem najlepszego dyrygenta festiwalu:
Pana Romana Beta – dyrygenta Orkiestra Dęta Zakładów Górniczych Polkowice-
Sieroszowice,
Oraz dwóch wyróżnieniem solistów instrumentalistów wykonujących partie solowe w trakcie
koncertów:
1. Julitę Przybylską grającą na saksofonie altowym z Zakładowej Orkiestry Dętej Zakładu Górniczego Rudna
2. Kacpra Kozłowskiego grającego na klarnecie z Młodzieżowej Orkiestry Dętej ŻDK z Żar
Oceniając całokształt koncertów i organizację przesłuchań serdeczne podziękowanie Jury kieruje pod adresem władz samorządowych miasta Leszna, za wspieranie kolejnej już XIV edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru „Leszno 2015”, jedynej, międzynarodowej imprezy muzycznej, nie tylko w Wielkopolsce, ale w zachodniej części kraju.
Szczególne słowa uznania Jury przekazuje panu Tadeuszowi Paprockiemu – prezesowi PZCHiO O/Leszno, inicjatorowi i głównemu organizatorowi oraz wszystkim współorganizatorom, szczególnie dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie za wniesiony wysiłek w przygotowanie i finansowanie tak znacznej międzynarodowej imprezy.
Ponadto Jury dziękuje:
- dyrygentom za bardzo dobre przygotowanie orkiestr do konkursu i zespołów ludowych do festiwalu,
- wszystkim sponsorom, dzięki którym program ten mógł być z powodzeniem zrealizowany,
- instytucjom, opiekunom i sponsorom, którzy na co dzień sprawują nadzór i opiekę nad działającymi orkiestrami.

Podpisy Jury: