Relacje po Święcie Pieśni: Chór Palestrina (Złote Pasmo)- Puchar 40 lecia PZChiO
                                       Chór Continuo z Pępowa (Brązowe Pasmo)


PROTOKÓŁ OBRAD JURY
XL Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki
X Przeglądu Chórów Szkolnych Programu Śpiewająca Polska- Akademia Chóralna
Rawicz 14.06.2015r.

Dnia 14 czerwca 2015 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Rawiczu, w części konkursowej XL Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki oraz X Przeglądu Chórów Szkolnych Programu Śpiewająca Polska- Akademia Chóralna, wystąpiło 19 chórów dziecięcych oraz 16 zespołów amatorskich.
Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę:
1. intonację, harmonię, kulturę dźwięku,
2. motorykę- tempo, rytm, dynamikę i frazowanie,
3. retorykę- artykulację słowną i muzyczną,
4. dobór repertuaru i jego wartość artystyczną.
Jury po przesłuchaniu 19 chórów dziecięcych i młodzieżowych, realizujących program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” pod nadzorem Narodowego Centrum Kultury postanowiło przyznać brązowe, srebrne i złote pasma oraz nagrody specjalne.
Brązowe Pasma otrzymały:
Chór „Jedyneczka” Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann
Chór „Śpiewające skrzaty” Przedszkola w Pakosławiu pod dyrekcją Bogumiły Głowacz
Chór „Fermata” Gimnazjum w Jutrosinie pod dyrekcją Kazimierza Pernaka
Chór „Fermata” Szkoły Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie pod dyrekcją Katarzyny Konwińskiej

Srebrne Pasma otrzymały:
Chór „Metrum” Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce pod dyrekcją Katarzyny Maciejak
Chór Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak
Chór „Musicarolla” Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. K. Kurpińskiego
we Włoszakowicach pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

Złote Pasma oraz Puchar Narodowego Forum Muzyki otrzymały:
Chór „Kameleon” przy Gimnazjum w Sierakowie pod dyrekcją Jowity Augustyniak
Chór „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak

Jury po przesłuchaniu 16 chórów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne
i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:
Brązowe Pasma otrzymały:
Chór Gminno - Parafialny „Continuo” z Pępowa pod dyrekcją Leszka Żelaznego
Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta Cichockiego w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej

Srebrne Pasmo i Puchar Narodowego Forum Muzyki otrzymał:
Chór mieszany „Krzemień” z Krzemieniewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Srebrne Pasmo i Puchar Dyrektora Domu Kultury w Rawiczu otrzymało:
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak

Srebrne Pasmo i Puchar Burmistrza Rawicza otrzymał:
Chór „Cantate Deo” ze Sławy pod dyrekcją Katarzyny Szulęckiej

Złote Pasmo i Puchar Starosty Rawickiego otrzymało:
Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity
Augustyniak

Złote Pasmo i Puchar 40-lecia Leszczyńskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymał:
Chór „Palestrina” Parafii p.w. Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu pod dyrekcją Anny Kasińskiej

Złote Pasmo i Nagrodę Specjalną Komisji Artystycznej:
Chór „Ars Vocale” z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją Katarzyny Bojaruniec

Dyplomy uczestnictwa otrzymały:
Chór „Słoneczko” Przedszkola im. Bł. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej
Chór „Quo Vadis” Gimnazjum nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Tomasza Garbalińskiego
Chór „Moderato” Gminnego Gimnazjum w Pakosławiu pod dyrekcją Reginy Dybowskiej
Chór „Con Brio” Zespołów Szkół w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej
Chór „Przedszkolaki z Doliny Muminków” Niepublicznego Przedszkola nr 13 w Rawiczu pod dyrekcją Krystyny Bidowaniec
Chór „Ars Nova” Zespołu Szkół w Jutrosinie pod dyrekcją Lucyny Rajch
Chór „Portato” Szkoły Podstawowej w Pakosławiu pod dyrekcją Lidii Ratajczyk
Chór „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach pod dyrekcją Aleksandry Stramy
Chór „Ósemeczki” Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu pod dyrekcją Anny Walus
Chór „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubinie pod dyrekcją Lucyny Rajch
Zespół Śpiewaczy „Cecylia” ze Święciechowy pod dyrekcją Adama Krenca
Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu pod dyrekcją Piotra Majera
Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie pod dyrekcją Doroty Maćkowiak
Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” pod dyrekcją Anny Rymaniak
Chór „Arion” z Rawicza pod dyrekcją Adama Krenca
Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie pod dyrekcją Jerzego Dudka
Koło Śpiewu „Lutnia” w Osiecznej pod dyrekcją Marii Jankowiak
Chór „Senior” z Kąkolewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Przewodnicząca jury: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt
Członkowie: prof. Halina Bobrowicz, mgr Leszek Górka