Tegoroczny koncert finałowy Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska zatytułowany "A to Polska właśnie" odbył się dnia 4 grudnia 2014 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Organizatorem przedsięwzięcia było Narodowe Centrum Kultury przy współpracy z Narodowym Forum Muzyki – partnera merytorycznego Programu.
W koncercie udział wzięły chóry szkolne Programu w wykonaniu polskiego repertuaru a cappella oraz pieśni z towarzyszeniem chóru i orkiestry Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk im. St. Hadyny – ambasadora kultury polskiej na świecie. W programie koncertu znajdowały się głównie polskie pieśni inspirowane folklorem różnych regionów kraju w opracowaniu artystycznym na chóry a`cappella oraz na chór i orkiestrę w aranżacji m.in. S. Hadyny, W. Kilara, K. Dziewięckiego.
Więcej na stronach :