Film z festiwalu na stornie:    https://vimeo.com/122147431
PROTOKÓŁ
Jury XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru
13.09.2014 Roku

W dniach 13i 14 września 2014 roku na koncertach w Rydzynie i w Lesznie w trakcie realizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Folkloru zaprezentowało się 9 zespołów skupiających 350 członków.
Osiem zespołów zadeklarowało udział w konkursie orkiestr i mażoretek i poddało się ocenie międzynarodowego jury.
Jury w składzie:

1.mgr. Płk. rez. Franciszek Suwała - przewodniczący
2.mgr. Ppłk. rez. Petr Střiška - członek
3.mgr. Miloslav Zelenaka - członek
4.mgr. Tomasz Mikulský - członek
Po przesłuchaniu koncertów na estradzie i prezentacji swych umiejętności wykonawczych przed publicznością w Rydzynie i Lesznie postanowiło przyznać:
1.GRAND PRIX festiwalu – Chrudimskiej kameralnej Filharmoni z Chrudimi Czeska Republika,
2.Złote Pasmo
- Zakładowej Orkiestrze KGHM Zakładu Górniczego Polkowice-Sieroszowice,
- Orkiestrze Dętej Szkoły Muzycznej im. J.N.Filicika z Chrastu Czeska republika
- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z ŻDK z Żar
3. Srebrne Pasmo- Wolsztyńskiej Powiatowej Orkiestrze Dętej z Wolsztyna
4. Brązowe Pasmo- Gminnej Orkiestrze Dętej z Koźminka
W kategorii zespołów tanecznych:
1.Złote pasmo
- Mażoretki Wolsztyńskiej Powiatowej Orkiestry Dętej
- Mażoretki Klubu tanecznego RITMUS z Roudnice nad Łabą Czeska Republiki
- Husarze Klubu tanecznego RITMUS z Roudnice nad Łabą Czeska Republika

Komisja oceniająca stwierdza, że festiwal przebiegał sprawnie dzięki dobrej organizacji działaczy Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Festiwalowi sprzyjała słoneczna pogoda.
Wyraził opinię, że festiwal ma uznany poziom artystyczny i uczestniczące w nich zespoły starają się przygotować solidnie do rywalizacji. Niezwykle ważnym dla kapelmistrzów i wychowawców jest zaprezentowanie swoich umiejętności muzyków jak również wysłuchanie koncertów innych zespołów.
Dla orkiestr uczestniczących w Festiwalu płk. Franciszek Suwała zaaranżował trzy nowe melodie ludowe na orkiestrę:
„Rano, raniusieńko”, „Wiła wianki”, „cześć polskiej ziemi”. Dwa z nich wykonały wspólnie orkiestry w koncercie finałowym.