XXXVII Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki Pakosław 2012
XXXVII Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki odbyło się 10.VI.2012 w Pakosławiu. Otwarcia imprezy dokonał wójt Pakosławia Kazimierz Chudy
W części oficjalnej prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie oraz wójt Kazimierz Chudy wręczyli trzem zasłużonym działaczom odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Otrzymali je druhowie: Florian Żuraszek- wieloletni prezes Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Krobi, wieloletni działacz PZChiO Oddział w Lesznie. Do dnia dzisiejszego pełni funkcję przewodniczącego Komisji Odznaki Honorowej PZChiO; Lech Erbert - wieloletni dyrygent Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach. ; Józef Maciejewski – chórzysta-solista chórów poznańskich i czempińskich z ponad 50 letnim stażem, wieloletni dyrygent Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa” w Czempiniu.
Druhna Kazimiera Szymczak – prezes Koła Śpiewaczego „Juyrzenka” w Borku Wlkp. oraz druhowie: Bronisław Szymczak – dyrygent Koła Śpiewaczego „Jutrzenka” w Borku Wlkp., Ireneusz Rogacki – prezes Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach, Stanisław Wiśniewski – prezes Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”, Czesław Piotrowiak- dyrygent Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Krobi i Florian Żuraszek otrzymali Dyplomy MKiDN dla wyróżniających się działaczy amatorskiego ruchu śpiewaczego z okazji Jubileuszu 120 lecia zorganizowanego ruchu śpiewaczego Wielkopolski
Tegoroczne święto miało charakter przeglądu dorobku artystycznego oraz służyło integracji zespołowej i pokoleniowej. Występujące chóry zarówno dziecięce jak i dorosłe oraz zespoły folklorystyczne nie były poddane ocenie.
W przeglądzie wzięło udział 27 zespołów śpiewaczych, w tym: 7 chórów dziecięcych i młodzieżowych przedstawicieli ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, 2 zespoły folklorystyczne i 18 chórów dorosłych . Łącznie wystąpiły 762 osoby.
Chóry dziecięce i młodzieżowe oraz zespoły ludowe występowały na specjalnej estradzie przy Zespole Szkół, natomiast chórom dorosłym udostępniono przepiękną salę gimnastyczną z galerią dla publiczności.
Listę występujących zespołów zamieszczono oddzielnie.
Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa i pamiątki przygotowane przez Urząd Gminy w Pakosławiu.