Ósma edycja Miedzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru przechodzi do historii. Festiwal odbył
się w dniach 11-13 września 2009 r. Uczestnikami festiwalu były amatorskie zespoły pieśni i tańca, grupy taneczne,
mażoretki, wokalno-instrumentalne,kapele ludowe,amatorskie orkiestry dęte. Koncerty odbyły się na dwóch estradach Miasta Leszna i Cenrtrum Handlowycm "Manhattan.

Celem festiwalu było:
· umożliwianie prezentowania zespołom amatorskim swojego dorobku artystycznego.
· stworzenie atmosfery szlachetnej rywalizacji i zdobywanie nowych doświadczeń artystycznych
· współpraca i nawiązywanie przyjaznych kontaktów ze środowiskami kultury krajów europejskich.
· zorganizowanie koncertu Pro memoriam ś.p. Leona Schuberta Powyższe cele osiągnięto w całości. W festiwalu uczestniczyło 650 wykonawców z19 zespołów . Na budynku w którym mieszkał śp. Leon Schubert odsłonięto tablicę temu znakomitemu pedagogowi i działaczowi Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

O naszej imprezie na stronach: PolskaLokalna.pl , polmic.pl , e-klarnet.pl, Panorama Leszczyńska, Polskaniezwykła, Radio Elka.Fm, Telewizja Leszno

Plakat VIII Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru

Udział wzięły w VIII MDMiF 2009
lp

Nazwa zespołu

Ilość
osób

Kraj
1 Orkiestra Dęta Harmonie 1872 Kolín 55 Cz
2 Ostrowska Orkiestra Koncertowa 50 PL
3 Młodziezowa Orkiestra Dęta Kleszczów 50 Cz
4 Miejska Międzyszkolna Orkiestra Dęta -ZDK 40 PL
5 Orkiestra Dęta Miasta Leszna 35 Pl
6 Orkiestra Dęta Wronieckiego Ośrodka Kultury 32 PL
7 Zbąszyńska Orkiestra Szałamaje 30 Pl
8 Dechová Hudba Trnkovjanka 18 Cz
9 Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Śmigiel 35 PL
10 Mazoretki OD Kleszczów 20 PL
11 Mazoretki Wronieckiego Ośrodka Kultury 20 Pl
12 Mazoretki OD Miasta Leszna 45 PL
13 Mazoretki Serdićko Kolin 18 Cz
14 Mazoretki GOK Tarnowo Podgórne 17 PL
15 Zespół Folklorystyczny Gołaszyniacy 35 PL
16 ZPiT Marynia Święciechowa 40 PL
17 Zespół taneczny Istoki z kaukazu 25 RUS
18 Zespół Taneczny Swobodnyj styl -Wladimir 24 RUS
19 Zespó Tanca Ludowego MORACZEWO 36 PL
P r o t o k ó ł
z posiedzenia Jury VIII Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru
w dniach - 11 - 13 września 2009 roku w Lesznie.
Jury w składzie:
1. Franciszk Suwała - przewodniczący
2. Petr Střiška - członek
3. Edward Tomków - członek
4. Bogumił Kralýk - członek
5. Stanisław Skrzypczak - sekretarz
po wysłuchaniu programów koncertowych 5 Orkiestr Dętych postanowiło przyznać:
1. Złoty Róg
- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP w Śmiglu
- Miejskiej Międzyszkolnej Orkiestrze Dętej Żarskiego Domu Kultury.
2. Srebrny Róg
- Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Kleszczowa
- Orkiestrze Dętej Wronieckiego Domu Kultury
Po obejrzeniu 5 grup Mażoretek Jury przyznało:
1. Srebrne Pasmo
- Mażoretkom Orkiestry Dętej Miasta Leszna (Juniorki)
- Mażoretkom Orkiestry Dętej Wronieckiego Domu Kultury
2. Złote Pasmo
- Mażoretkom GOK SEZAM z Tarnowa Podgórnego
- Mażoretkom Serdićko Kolin
- Mażoretkom Orkiestry Dętej Miasta Leszna (Seniorki)
Jury uznało za najlepszą musztrę paradną musztrę wykonaną przez Orkiestrę Dętą z Kleszczowa - Złote Pasmo
Tytuł najlepszego Kapelmistrza przyznano Marianowi Sikorskiemu z Ostrowskiej Orkiestry Koncertowej
Decyzją jury Grand Prix VIII Międzynarodowych Dni Muzyki i FolkloruLeszno 2009 otrzymuje Ostrowska Orkiestra Koncertowa.
Nagrodę specjalną – Puchar ufundowany przez rodzinę Leona Schuberta otrzymuje również Ostrowska Orkiestra Koncertowa.
Jury VIII Międzynarodowych Dni Muzyki i Folkloru Leszno 2009 dziękuje organizatorom, działaczom
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oddział w Lesznie, pracownikom MOK w Lesznie
oraz służbom Miasta Leszna za sprawne przeprowadzenie imprezy, a także sponsorom: Prezydentowi Miasta Leszna, Staroście Powiatu Leszczyńskiego
, CH „MANHATTAN”, Właścicielowi Restauracji „Zielona Antresola”
za wsparcie finansowe i organizacyjne imprezy.
Dziękujemy również za stworzenie sprzyjającego klimatu dla takiego jak ten festiwal, formy prezentacji muzyki w Lesznie.
Przyczynia się to do nawiązania przyjaźni i współpracy sympatyków, miłośników muzyki i folkloru we współczesnej Europie.