Koło Śpiewackie Polskie w Czempiniu zrzeszające młodzież założono w 1884 roku za sprawą ks. Franciszka Nowaka, który był też założycielem Towarzystwa Przemysłowego w Czempiniu. W 1909 roku proboszcz czempiński ks. infułat Karol Kiełczewski w 1909 roku zarejestrował chór w Związku Kół Śpiewaczych Polskich na Wielkie Księstwo Poznańskie Towarzystwo Śpiewu "Lutnia" Natępne składy zespołów śpiewaczych przyjmowały różne nazwy m.in. "Cecylia", "Kalina" a natępnie w 1999 roku Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze "Harfa", które ze względów społecznych i politycznych  swą aktywność wykazywały koncertami na uroczystościach państwowych , kościelnych oraz przeglądach i festiwalach. CTŚ "Harfa"  posiada bogate zbiory dokumentów historycznyc oraz kronik.  Mając na uwadze aktywność muzyczną i społeczną Czempińskiego Chóru z tak ważnym wydażeniem Zarząd Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nadanie CTŚ "Harfa" Finansowej Nagrody Okolicznościowej, którą zespół otrzymał. Ponadto Zarząd WZCHiO na wniosek Prezesa CTŚ Harfa wyróżnił członków Chóru odznakami Honorowymi:brązową odznaką : Irenę Grzelka, Emilię Książkiewicz, Bernarda Płociniak, Danutę Szymańska, Ewelinę Szymańska, Krystynę Zasoniewicz. Odznaką srebrną: Teresę Defert, Romana Krzyżostaniak, Ryszarda Nowaczyk i Marię Wojciechowska. Złotą odznaką z wieńcem laurowym  Marię Wiśniewską a dyplomami wyróżniono : Annę Rymaniak i Stanisława Wiśniewskiego.  Odznaki honorowe, życzenia i dyplomy węczył w imieniu Zarz ądu Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie Piotr Błaszkowski - Viceprezes Zarządu.  Z okazji !00-lecia Niepodległości na wniosek Prezesa Zarządu Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr Stanisław Wiśniewski został w 2020 roku wyrózniony przez Prezydenta RP Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

Zdjęcia  zamieszczone za zgodą  autora: Piotr Pewiński eKoscian.eu

Dodatkowe informacje : EKOŚCIAN.euGaleria zdjęć: