CELEM PRZEGLĄDU BYŁO:

 • popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek
 • inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną i instrumentalną
 • mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek
 • tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów
 • wymiana doświadczeń między instruktorami.                                                                                                                                                                                                                                            

  ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Każdy zespół wykonał trzy kolędy lub pastorałki.                           
 • Czas występu nie może przekroczyć 15 minut.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.
 • Regulamin i karta zgłoszenia w załącznikachGaleria zdjęć:Załączniki: