W czasie koncertu CHÓR NOVUM - Koncert Patriotyczny "Dzieje Narodu Polskiego", w dniu 11 listopada br., nasz zespół otrzymał dwa podziękowania za udział w projekcie „Koncerty muzyki klasycznej dla Polonii austriackiej i litewskiej”, w którym braliśmy udział w Wiedniu, w dniach 5-7 maja 2023 r., od:                Sekretarza Stanu, pełnomocnika do Spraw Polonii i Polaków za Granicą, Pana posła Jana Dziedziczaka,       Prezesa Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr w Lesznie, Pana Tadeusza Józefa Paprockiego. Podziękowania w imieniu Pana Posła oraz własnym, wręczył Prezes WZChiO.

Z całego serca pragniemy podziękować za możliwość prezentowania Ojczyzny poza jej granicami, a tym samym za obdarzenie nas ogromnym zaufaniem. Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić również wobec władz Miasta i Gminy Rydzyna na czele z Panem Burmistrzem Kornela Malchereka, wraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Romanem Skibą za okazane nam wsparcie mentalne oraz te finansowe.

Słowo podziękowania kierujemy również pod adresem ROK Rydzyński Ośrodek Kultury na czele z Panią Dyrektor Magdaleną Szymańską-Pietrzak.

Naszym wyjątkowym Fanom dziękujemy za trzymane za nas kciukiw czasie naszej wizyty polskimi śladami w Wiedniu.  Wszystkim z całego serca dziękujemy!

Wiecej zdjęć na  stronie Chóru NovumGaleria zdjęć: