Zespoły, program artystyczny na ten wyjazd przygotowywały w kilku spotkaniach w swoich miejscowościach i na wspólnych próbach w sali widowiskowej OKSiAL w Miejskiej Górce. Organizator WZChiO w Lesznie zaprosił do współpracy instytucje kultury na Litwie: Polski Dom Kultury w Wilnie, Rejonowy Solecznicki Ośrodek Kultury, Muzeum Historyczne w Trokach oraz proboszczów Parafii w Ejszyszkach i Podborzu. Znakomita wpółpraca pracowników tych instytucji i proboszczów pozwoliła na sprawne zrealizowanie w całości programu zaplanowanego przez koordynatoora projektu, ku zadowoleniu uczestników koncertu oraz licznie zgromadzonych polskich i litewskich słuchaczy koncertów. Koncerty zostały przyjęte niezwykle ciepło przez słuchaczy i wiernych zgromadzonych na mszach w Ejszyszkach i Podborzu. 

Zgodnie z art. 35a ust. 1,2-3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.)

„Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.”

Film z pobytu i koncertów na LitwieGaleria zdjęć:Załączniki: