W ramach otrzymanej dotacji zadania zaplanowano serię 5 koncertów polskiej muzyki klasycznej w wybranych miastach litewskich i w Austrii, mających na celu – dzięki unikalnemu wykonawstwu i wybraniu utworów polskich mniej znanych – prezentację polskiej szkoły kompozycji polskiej publiczności. Z przyczyn historycznych uwaga Litwy i Austrii dla polskiej sztuki i kultury ma swoją żywą tradycję, tym razem jednak realizatorzy zadania chcą zawieźć tamże (poza Chopinem) dzieła kompozytorów mniej popularnych, a konstytutywnych dla polskiej muzyki klasycznej i współczesnej. Ich dzieła, ułożone w podróż przez historię Polski i powstającej tu muzyki, wykonają Capella Zamku Rydzyńskiego Mieczysława Leśniczaka, Chór Novum z Rydzyny, Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego w Miejskiej Górce, Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu i Chór " Bel Canto" Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej zrzeszone w Wielkopolskim Związku Chórów i Orkiestr  w Lesznie we współpracy z zawodową Capellą Zamku Rydzyńskiego.

Docelową grupę odbiorców zadania stanowią wszystkie grupy wiekowe i społeczne - przedstawiciele polskiej Polonii mieszkający na Litwie i w Austrii , oraz oczywiście obywatele wszystkich tych krajów potencjalnie zainteresowani polską kulturą i sztuką, a zwłaszcza muzyką. Program koncertowy po konsultacji z ks. Romanem Krekorą -Kustoszem Polskiego Sanktuarium Narodowego w Wiedniu  zaprogramowali i przygotowali zespoły do jego wykonania : doc dr Alina Pietrzak i mgr Mieczysław Leśniczak.

Koordynator projektu: mgr Tadeusz Józef Paprocki prezes WZCHiO

W załaczeniu zaproszenie i programy koncertów 6 i 7 maja 2023 we Wiedniu.

 Galeria zdjęć:Załączniki: