Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu (woj. wielkopolskie) zostało założone 2 lutego 1893r. z inicjatywy Alojzego Wojciechowskiego, który przyjął również obowiązki dyrygenta. Chór liczył 56 członków, w tym 27 czynnych. Pierwszym prezesem został Wincenty Kiedrowski. Od maja 1894 r. chór posiada swój sztandar.

Do roku 1913 Towarzystwo było chórem męskim, następnie chórem mieszanym, przez co jeszcze bardziej wzmocniło i rozszerzyło swoją działalność.

W czasie I wojny światowej działalność „Harmonii” była zawieszona. Chór reaktywowano w 1920 r. Funkcję prezesa objął Wawrzyniec Łuczkowski, a funkcję dyrygenta nadal Alojzy Wojciechowski. W ciągu roku liczba członków wzrosła do 111 osób. Towarzystwo utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowskich, dochodów z koncertów, amatorskich przedstawień teatralnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Lata 1922 - 1939 cechują się częstymi zmianami prezesów, a przede wszystkim dyrygentów, mimo to działalność „Harmonii” jest ciągle widoczna w życiu środowiska lokalnego.

II wojna światowa to „czarna plama” w działalności wszystkich polskich stowarzyszeń, a dla „Harmonii” czasy skonfiskowania sztandaru, księgozbioru, nut i śpiewników. Nie wszyscy członkowie Towarzystwa doczekali się upragnionej wolności. Oddali życie za Ojczyznę.

Bardzo ważną datą w historii „Harmonii” jest dzień 20 kwietnia 1947 r., kiedy to na Walnym Zebraniu oficjalnie wznowiono działalność Towarzystwa, którą udaje się kultywować nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W roku 1956 r. dzięki dużemu zaangażowaniu Stefana Grysa i wiceprezesa Leona Drótkowskiego zakupiono pianino, głównie ze zbiórki pieniędzy wśród członków.

Na uroczystość 65 - lecia działalności Towarzystwo otrzymało nowy sztandar, który został poświęcony podczas jubileuszowej mszy świętej w dniu 19 lutego 1958 r. Ten sam sztandar towarzyszy „Harmonii” do dziś.

Od 1978 r. „Harmonia” działa przy obecnym Centrum Kultury w Śmiglu, dzięki czemu posiada stałe miejsce cotygodniowych spotkań, a także pomoc finansową.

Z okazji jubileuszu 120-lecia istnienia „Harmonia” doczekała się publikacji pt.: „Cześć Pieśni! Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu 1893-2013”, której autorką jest Aleksandra Benyskiewicz-Grousset.

We wrześniu 2016r. grupa chórzystów wraz z reprezentacją władz gminy Śmigiel i innymi mieszkańcami Ziemi Śmigielskiej wzięła udział w wyjeździe do Francji. Było to spotkanie z okazji 15 rocznicy podpisania współpracy między Śmiglem a Neufchâteau. W czasie obchodów jubileuszowych „Harmonia” wystąpiła w koncercie zorganizowanym dla mieszkańców zaprzyjaźnionego miasta.

Członkowie chóru brali udział w Festiwalach „Zakochani w Surzyńskim” zorganizowanych przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”  W ramach tych festiwali odbył się cykl koncertów kantat J. S. Bacha w lokalnych kościołach. Połączone chóry na koncertach wykonywały również utwory J. Surzyńskiego oraz „Missa Brevis” Jacoba de Haana.

W roku 2017 chór „Harmonia” realizował projekt pn.: „Od Maluszka do Harmoniuszka”. Projekt obejmował dodatkowe warsztaty muzyczne, które przygotowały chórzystów oraz dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej do wykonania wspólnego koncertu.

W roku 2018 jubileuszowym 125-lecia chóru towarzystwo liczyło 75 członków, w tym 36 śpiewających. Chór zrealizował projekt „Harmonijne śpiewanie” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska. Projekt obejmował zorganizowanie trzech koncertów chóru z udziałem dzieci. Jubileuszowy koncert z okazji 125-lecia Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu oraz dwa koncerty patriotyczne z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości w DPS w Jarogniewicach i w Śmiglu.

„Zdalne sposoby, aby na Święto Muzyki chór wystąpić był gotowy” to projekt, który realizowany był w ramach konkursu Lokalny Fundusz Małych Inicjatyw organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan, sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2020r. Obejmował przygotowania do koncertu na Święto Muzyki - zdalną naukę śpiewu.

Chór posiada wiele odznaczeń a ponadto wielu członków Towarzystwa posiada indywidualne, imienne odznaczenia nadane przez Zarząd Główny PZChiO w Warszawie.

       W ostatnich latach funkcję prezesa od 2003 – 2021r. pełniła  Krystyna Schulz. Dyrygentem chóru od 1993r. jest Piotr Majer absolwent Studium Liturgiczno – Muzycznego w Poznaniu oraz organista, pracownik etatowy Centrum Kultury w Śmiglu. Prezesem została wybrana i sprawuje tę funkcję od 2021 Anna Jakubiak, która zawodowo prowadzi przedsiębiorstwo handlowo-usługowe i koordynowała realizowane projekty „Harmonii” min. jako lider grupy.  Obecnie w skład chóru wchodzi 36 członków i 8 wspierających.

Na bogaty repertuar chóru składają się pieśni narodowe, religijne, estradowe i biesiadne.

Pewne aspekty działalności są wciąż niezmienne - świadomość potrzeby podtrzymywania tradycji śpiewaczych naszych przodków, a także szczere społeczne zaangażowaniew życie środowiska lokalnego - małej śmigielskiej Ojczyzny.

Chórzyści chętnie biorą udział w życiu kulturalno-rozrywkowym. W karnawale organizują zabawy taneczne natomiast latem lub jesienią wycieczki turystyczno-krajoznawcze oraz biesiady.

Chór realizuje VI edycję projektu „Od Maluszka do Harmoniuszka” obejmował on  warsztaty wokalne i koncert  Towarzystwa Śpiewu „Harmonia” ze Śmigla wraz z dziećmi 22 maja 2022r. w ramach XXIX Dni Śmigla. Inicjatywa odbywa się w ramach projektu „Zróbmy coś razem w gminie Śmigiel” realizowanego przez Fundację z Marzeniami. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Piszą o nas:  KOŚCIAN.net          Kościaniak.pl       Centrum Kultury w Śmiglu relacja fotograficznaGaleria zdjęć:Załączniki: