1. Jubileusz 130 -Lecia  Towarzystwa Śpiewu "Harmonia w Śmiglu - 15.04.2023                                                  2. Koncert muzyki klasycznej  dla Austryjackiej Polonii - Viedeń-Khalenberg 07.05.2023*            3. Wielkopolska Biesiada Śpiewacza- Świetlica Wiejska(nad Jeziorem) w Brennie - 18.06.2023                        4. Koncerty muzyki klasycznej dla Litewskiej Polonii - sierpień 2023*                                                                  5. Wycieczka dla aktywu WZChiO :Suwałki-Wilno-Troki  sierpien/wrzesień 2023 **                                             6. Koncerty muzyki klasycznej dla Polonii Niemieckiej: Berli, Poczdam.- wrzesień 2023*                                   7. Wielkopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej im Rawickiego Korpusu Kadetów- X.2023               8. Koncert chórów "Wielkopolska Śpiewa Niepodległej  w Bukówcu 11.11.2023                                                  9. Wielkopolski Przegląd Śpoewamy Kolędy i Pastorałki w Rawiczu 10.12.2023

* Koncerty muzyki klasycznej dla Polonii uzależnione od pozytywnej akceptacji Komisji Konkursowej  grantu         Urzędu Rady Ministrów RP                                                                                                                                 ** Wycieczka będzie realizowana tylko przy co najmniej 25 osobowej grupie chętnych uczestników

Regulaminy poszczególnych projektów po otrzymaniu pozytywnych ocen złożonych grantów na 2023 rok