W uroczystości uczestniczyli: nauczyciele, dzieci, młodzież szkół gminy Radwanice, sponsorzy TPD. Spośród zaproszonych gości przybyli: Radna Sejmiku Dolnośląskiego, Wicestarosta Polkowicki, Prezes WZChiO w Lesznie, Przewodniczący TPD Regionu Legnickiego, Wójt i Przewodnicząca Rady Gminy Radwanice, Radni Gminy Radwanice, Przedstawiciele Organizacji Społecznych Gminy Radwanice oraz rodzice i dziadkowie prezentujących się podczas koncertu dzieci.

W trakcie uroczystości dokonano wręczenia Złotych, Srebrnych Odznak Honorowych TPD zasłużonym działaczom Towarzystwa i sponsorom, a Prezes WZChiO Tadeusz Paprocki wręczył Chórowi "Rybałci" Honorową Odznakę Brązową WZChiO oraz odznaczył dyrygęntkę Aleksandrę Stramę Odznaką Srebrną WZChiO.

Chór Rybałci powstał w 2007 roku, przystępując jednocześnie do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych – Śpiewająca Polska - projektu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Do 2014 roku program prowadziło Narodowe Centrum Kultury, a opiekę merytoryczną sprawował Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Od 2015 roku program został włączony do Projektu  Akademia Chóralna, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. W tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Zespół "Rybałci" wielokrotnie uczestniczył w konkursach i przeglądach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Brał również udział w festiwalach, koncertach okolicznościowych na terenie szkoły i gminy. Biorąc udział w przeglądach konkursowych w ramach Programu Śpiewająca Polska zdobył w sumie 6 razy złote pasmo, 5 razy srebrne pasmo oraz 2 razy brązowe pasmo. Trzykrotnie brał udział w Regionalnym Przeglądzie Piosenki i Tańca w Gaworzycach otrzymując dwukrotnie drugie miejsce i raz trzecie miejsce. W VI Powiatowym Konkursie Pieśni Patriotycznej w Jędrzychowie zajął pierwsze miejsce. W XII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Siedliskach został laureatem drugiego miejsca w kategorii zespołów dziecięcych. Chór również uczestniczył w życiu kulturalnym szkoły występując podczas uroczystości szkolnych, między innymi: Gali Talentów, 70-lecia Szkoły, 90-lecia Ogólnopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz okolicznościowych apeli. Prezentował się również w uroczystościach gminnych takich jak Orszak Trzech Króli, rocznicowe obchody odkrycia rud miedzi przez Jana Wyżykowskiego w Sieroszowicach, Święto Niepodległości, Drugie Powiatowe Dożynki w Radwanicach, Dni Radwanic. Brał również udział w koncertach dla mieszkańców organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Wieczór kolęd – Śpiewajmy Razem. Starsi chórzyści razem z Zespołem Folklorystycznym Swojacy wystąpili podczas IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w operze Wrocławskiej. Chór wystąpił również podczas obchodów 90-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie. Zespół również prezentował się podczas koncertów „Śpiewajmy Kolędy i Pastorałki” w Rawiczu.

Obecny skład chóru to przede wszystkim uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich ze wsparciem kolegów z klasy czwartej i piątej.

Życzymy młodym chórzystom, aby śpiew chóralny przynosił im wiele radości i satysfakcji oraz rozwijał wrażliwość na piękną muzykę chóralną.Galeria zdjęć: