Konkurs adresowany jest do muzyków amatorów różnych grup wiekowych. Jego celem oprócz upowszechniania walorów artystycznych polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich, jest integracja międzypokoleniowa oraz transfer wzorców kulturowych.

Do udziału w konkursie zapraszamy chóry amatorskie, nie związane w jakikolwiek sposób z uczelniami bądź szkołami muzycznymi.

W kategorii dorosłych,uczestnicy przygotowują trzy utwory nawiązujące do tematyki konkursu. Co najmniej dwa utwory powinny być wykonane a cappella.  Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min.

W kategorii chórów szkolnych, uczestnicy przygotowują dwa utwory. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min.            Prosimy o niekorzystanie z podkładów muzycznych.

 Załączniki: