Na zebranie podsumowującym bieżący rok przybyło 18 osób. Okazało się , że na spotkanie przyjechał na saniach św. mikołaj ze śniezynką, który rozdał uczestnikom czapki Mikołajki z pomponami. W trakcie spotkania prezes wręczył w imieniu Zarządu WZChiO Statuetkę patrona Związku Karola Kurpińskiego zasłużonej dla amatorskiego ruchu artystycznego prof. Juchnowicz Mariannie. Następnie prezes druhTadeusz Paprocki przedstawił   sprawozdanie z działalności , druhna Jowita Augustyniak z działalności organizacyjnej i artystycznej a druhna Irena Dankiewicz omówiła  stan finansów Związku oraz plan dochodów i wydatków na 2022 rok. Uczestnicy przedyskutowali  propozycje  programowe i finasowe  na 2022 dla Związku. Przyjęto propozycje Zarządu o zwiększeniu składek na kwotę 36 zł rocznie od członka dorosłego i 15 zł od zespołów dziecięcych i młodziezowych.  W załączeniu jest program planowanego wyjazdu  i koncertu dla Polaków na Litwie .

                                                                                                   Ze śpiewaczym pozdrowieniem „Cześć Pieśni”

                                                                                                                Zarząd WZChiOGaleria zdjęć:Załączniki: