Zebranie rozpoczęło się z dziesięciminutowym opuźnieniem o godzinie 15.10 i trwało do godziny 18.40. W zebraniu uczestniczyli delegaci zespołów i prezesi jeżeli nie zostali wybrani delegatami. W zebraniu uczestniczyła Pani Joanna Król Trąbka radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która wręczyła Odznaki Honorowe " Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" załużonym działaczom Związku. Jednocześnie zasłużeni działacze dla rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego w Wiekopolsce zostali wyróżnieni Statuetką im.Karola Kurpińskiego przez Zarząd WZCHiO.

Delegaci Walnego Zebrania udzielili absolutorium Zarządowi i zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2020 rok. W związku z brakiem chętnych do aktywnego działania w Zarządzie Związku dokonano zmiany w Statucie WZChiO. Zmniejszono skład Zarządu do 5-7 członków. Na zakończenie zebrania delegacjom zespołów wręczono pamiątkowy "Medal 95 lecia działalności zjednoczonego ruchu muzycznego w regionie Leszczyńskim.Galeria zdjęć:Załączniki: