Konkurs adresowany jest do różnych grup wiekowych i ma na celu obok upowszechniania walorów artystycznych polskich pieśni patriotycznych również integrację międzypokoleniową oraz transfer wzorców kulturowych.

Mamy nadzieję, że Konkurs będzie okazją do kształtowania uczuć patriotycznych, upowszechniania polskiej tradycji narodowej, wzmocnienia identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym. Będzie również okazją do prezentacji dorobku artystycznego oraz poszerzania repertuaru patriotycznego chórów i zespołów wokalnych.

Regulamin i karta zgłoszenia  w załącznikachGaleria zdjęć:Załączniki: