Jury VIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych Leszno 2004 w składzie:

1. Franciszek Suwała /dyr. artystyczny ds. orkiestr ZG PZChiO/ - przewodniczący
2. Tadeusz Mroczek /wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego PZChiO/ - członek
3. Andrzej Rżysko / dyrektor art. Oddziału PZChiO w Lesznie/ - członek
4. Tadeusz Paprocki /prezes Oddziału PZChiO w Lesznie/ - sekretarz

po przesłuchaniu koncertów solowych 24 uczestników na 8 różnych instrumentach dętych drewnianych i dętych blaszanych reprezentujących 9 orkiestr z 4 regionów kraju, dokonując oceny wzięło pod uwagę: dynamikę, artykulację, frazowanie, intonację i ogólne wrażenie artystyczne. Ostatecznie postanowiło przyznać w poszczególnych kategoriach wiekowych i instrumentalnych następujące miejsca:

1. W I grupie wiekowej do 12 lat:

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

Złote Pasmo
- Sandra Stanek - grająca na klarnecie

Srebrne Pasmo
- Marcin Nitschke - grający na klarnecie
- Mateusz Rusek - grający na klarnecie
- Jakub Kędziora - grający na saksofonie

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

Złotego Pasma nie przyznano

Srebrne Pasmo
- Marek Witkowski - grający na trąbce

2. W II grupie wiekowej do 16 lat:

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

Złotego Pasma nie przyznano

Srebrne Pasmo
- Dariusz Stanisławski - grający na saksofonie altowym
- Krzysztof Juraszek - grający na saksofonie altowym
- Agnieszka Wolińska - grająca na flecie
- Kornelia Hampelska - grająca na flecie

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

Złote Pasmo
- Radosław Zgut - grający na trąbce

Srebrne Pasmo
- Marcin Malarz - grający na trąbce
- Wojciech Pawlak - grający na tenorze
- Grzegorz Wawrzyniak - grający na tubie
- Rafał Krywult - grający na tenorze
- Natalia Zgut - grająca na trąbce
- Beata Tomala - grająca na trąbce
- Iwona Crzanowska - grająca na trąbce

3. W III grupie wiekowej do 16 lat:

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

Złote Pasmo
- Hubert Walenciak - grający na saksofonie altowym
- Małgorzata Nowak - grająca na flecie
- Krystian Hyżak - grający na klarnecie
- Kamil Krygier - grający na saksofonie altowym

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

Złote Pasmo
- Piotr Błaszkowski - grający na trąbce

Srebrne Pasmo
- Paweł Drozda - grający na trąbce
- Paweł Krywult - grający na tenorze

Grand Prix VIII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych Leszno 2004 jury postanowiło przyznać Hubertowi Walenciakowi grającemu na saksofonie altowym z Ponieckiej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie.

W kategorii Zespołów Kameralnych Orkiestr Dętych Musica d'camera, po wysłuchaniu 9 koncertów, jury postanowiło przyznać:

W kategorii zespołów kameralnych - duety:

I miejsce

- Duet trąbek Ponieckiej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie

II miejsce

- Duet trąbek Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz

III miejsce

- Duet klarnetowy Orkiestry Dętej z Przykony
- Duet tenorowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz

W kategorii zespołów kameralnych – tria:

I miejsce

Trio saksofonowe Ponieckiej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie

W kategorii zespołów kameralnych – kwartety:

I miejsce

Kwartet trąbek - Młodzieżowej Orkiestry z Kóz

W kategorii zespołów kameralnych – kwintety:

I miejsce

Kwintet instrumentów blaszanych KAMERTON Ponieckiej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie

II miejsce

Kwintet instrumentów dętych drewnianych „DIAMENT” z Nowogrodźca

W kategorii zespołów kameralnych – septety:

I miejsca nie przyznano

II miejsce

Septet instrumentów dętych Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kóz

Grand Prix Konkursu Musica d’camera Leszno 2004 jury przyznało - Kwintetowi instrumentów dętych blaszanych KAMERTON Ponieckiej Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie

VIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych wykazał dalszy, trwały wzrost poziomu muzycznego. Wyraźnie wzrosła liczba zespołów kameralnych, które zaprezentowały ciekawy dobór repertuaru a także dużą staranność odtwórczą.

Konkurs ten stał się zachętą do aktywnego uczestniczenia w nim znacznej ilości młodzieży.

Godną podkreślenia formułą stały się warsztaty orkiestrowe, które angażują wszystkich uczestników. Zajęcia warsztatowe przynoszą młodym instrumentalistom dużo nowych doświadczeń muzycznych.

Szczególne uznanie Jury kieruje pod adresem pomysłodawcy i twórcy Konkursu Tadeusza Paprockiego – prezesa Oddziału PZChiO w Lesznie. Jego bezpośrednie zaangażowanie i bogaty zmysł organizacyjny a także umiejętność budowania wspaniałej atmosfery przyciąga i integruje coraz większą liczbę muzykującej młodzieży orkiestr dętych z całego kraju.

Jury składa serdeczne podziękowanie Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydentowi Miasta Leszna za wsparcie finansowe Konkursu a także członkom Zarządu Oddziału PZChiO w Lesznie za aktywną działalność społeczną.