Celem Święta jest:

 - prezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego,

      - spotkanie się pasjonatów muzyki w klimacie jedności

      - wytworzenie poczucia wartości działalności społecznej,

      - popularyzację i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni chóralnej.

Protokóły  konkursu chórów na 44. Wielkopolskim Śięcie Pieśni i Muzyki we Włoszakowicach:

 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

44. Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki – Włoszakowice 02.06.2019r„Z muzyką na salonach i w czeladnej”

      Dnia 2 czerwca 2019 roku w sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach na 44. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki zaprezentowało się 15 chórów amatorskich. W części konkursowej wystąpiło  11  chórów amatorskich, poza konkursem zaprezentowały  się 4 zespoły.

      Jury w ocenie prezentowanych programów artystycznych chórów wzięło pod uwagę:

 1. intonację, harmonię, kulturę dźwięku,
 2. motorykę - tempo, rytm, dynamikę i frazowanie,
 3. retorykę - artykulację słowną i muzyczną,
 4. dobór repertuaru i jego wartość artystyczną.

      Jury po przesłuchaniu  11 chórów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne i złote pasma oraz nagrody specjalne następującym zespołom:

Zespoły występujące poza konkursem otrzymały dyplom uczestnictwa:

        Chór  „Senior”  z Kąkolewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej

        Chór mieszany „Arion” z Rawicza pod dyrekcją Antoniego Adama Krenca

        Zespół Folklorystyczny „Orlanie” z Jutrosina pod kierunkiem Kazimierza Pernaka

        Zespół Folklorystyczny „Złote kłosy” z Bonikowa pod kierunkiem Elżbiety Kirstein -

Brązowe Pasmo otrzymały:

 1. Chór „Cecylia” ze Święciechowy pod dyrekcją Antoniego Adama Krenca
 2. Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” pod dyrekcją Anny Rymaniak

Srebrne Pasmo otrzymały: 

 1. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej
 2. Chór męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka
 3. Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Śmiglu pod dyrekcją Piotra Majera
 4. Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak
 5. Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie pod dyrekcją Janusza Maćkowiaka
 6. Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy pod dyrekcją Jerzego Dudka

Złote Pasmo otrzymały:

 1. Chór kameralny „Cantate Deo” w Sławie pod dyrekcją Krystyny Ober – Szulęckiej
 2. Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego  z  Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak
 3. Żeński Chór Kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki otrzymał:

       Chór kameralny „Cantate Deo” w Sławie pod dyrekcją Krystyny Ober – Szulęckiej

Grand Prix 44. Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki otrzymał:

      Żeński Chór Kameralny „Cantilena” z Włoszakowic pod dyrekcją Katarzyny Kaczmarek

Łańcuch przechodni Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymało:

      Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego  z  Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Przewodnicząca jury: prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska - Łoboda

Członkowie: dr Alicja Szeluga, mgr Tadeusz Eckert

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Chórów Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2019   województwa.wielkopolskiego regionu Wielkopolski Zachodniej . który odbył się dnia 2 czerwca.2019 roku    w Sali trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach

Jury w składzie:

 • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda..
 • dr Alicja Szeluga.
 • mgr Tadeusz Eckert.

po przesłuchaniu.17.chórów działających w regionie postanowiło przyznać:

1. W kategorii A (chóry o głosach równych: przedszkolne):

1.Brązowe Pasmo -  Chórowi „Słoneczko” Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej

2. SrebrnePasmo- Chórowi „Śpiewające skrzaty” Przedszkola w Pakosławiu pod dyrekcją Bogumiły Głowacz

2. W kategorii B (chóry o głosach równych: szkół podstawowych klas 1 – 4 ):

 1. Brązowe Pasmo - Chórowi „Tęcza” Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkimpod dyrekcją Izabeli Górnej
 2. Brązowe Pasmo - Chórowi„Jedyneczka” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann
 3. Brązowe Pasmo - Chórowi „Bel Canto” Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej pod dyrekcją Lidii Lokś
 4. Złote Pasmo - Chórowi „Fermata” Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie pod dyrekcją Katarzyny Konwińskiej

2. W kategorii C (chóry o głosach równych: szkół podstawowych klas 1 – 8 ):

1. Srebrne Pasmo - Chórowi „Con Brio” Szkół Podstawowych w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej

2.  Srebrne Pasmo - Śmigielskiemu Chórowi Dziecięco Młodzieżowy pod dyrekcją Emilii Ziegler

3.  Srebrne Pasmo- Chórowi „Rozśpiewane sowy” Szkoły Podstawowej w Sowach pod dyrekcją Arlety Tysiak

4.  Złote Pasmo - Chórowi „Metrum” Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce pod dyrekcją Katarzyny Maciejak

5. Złote Pasmo- Chórowi „Piccolo” Zespołu Edukacyjnego nr 5 w Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik

6. Złote Pasmo - Chór „Vivace” Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach Krajeńskich pod dyrekcją Katarzyny Woźniak – Ancuta

7. Złote Pasmo- Chórowi „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubinie pod dyrekcją. Lucyny Rajch

8. Złote Pasmo - Chórowi „Bel Canto” Zespołu Szkół im. Powstańców   Wielkopolskich w Brennie pod dyrekcją Aliny Nowak

9. Złote Pasmo - Chórowi „Polihymnia” Szkoły Podstawowej im. Bohaterów  Westerplatte w Czempiniu

    pod dyrekcją Jolanty Sobolewskiej – Jakubiak

- dyplom uczestnictwa przyznano - Chórowi „Sarnowskie słowiki” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Rawiczu poddyrekcją Antoniego 

   Adama Krenca

- dyplom uczestnictwa otrzymał również Chór „Ósemeczki” Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu pod dyrekcją Arkadiusza Stasiaka

Ponadto Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną za najlepiej wykonany utwór Stanisława Moniuszki:

-Chórowi „Polihymnia” Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu pod dyrekcją Jolanty Sobolewskiej – Jakubiak

                                                                                                                                                               02.06.2019r. Włoszakowice.
Informacje o imprezie na Portalu Radio Elka

Sprawozdanie- Telewizja LesznoGaleria zdjęć:Załączniki: