Celem Święta jest:

 - prezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego,

      - spotkanie się pasjonatów muzyki w klimacie jedności

      - wytworzenie poczucia wartości działalności społecznej,

      - popularyzację i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni chóralnej.

ZASADY UCZESTNICTWA

  1. W Święcie uczestniczyć mogą zespoły chóralne, zespoły ludowe i orkiestry dęte zrzeszone w WZChiO oraz zespoły amatorskie niezrzeszone, które zgłoszą chęć udziału w imprezie i zostaną zaproszone przez organizatorów.                                                                                                                                           Zgłoszenie uczestnictwa należy nadesłać do 18 maja 2019 r. na adres:

Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie,  ul. B. Chrobrego 37,  64-100 Leszno   lub elektronicznie:  wzchio@wp.pl  

Załączniki:   Regulamin 44 Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki oraz karta zgłoszeniaGaleria zdjęć:Załączniki: