CELE PRZEGLĄDU: popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek * inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną i instrumentalną * mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek * tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania * konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów * wymiana doświadczeń między instruktorami.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami przeglądu mogą być chóry, orkiestry dęte, zespoły wokalne i  instrumentalne.

2. Każdy zespół wykonuje trzy kolędy lub pastorałki.  Czas występu nie może przekroczyć 15 minut.

3. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej.

4. Zespół zobowiązany jest przesłać (mailem, listownie lub faxem) kartę  zgłoszenia do dnia 6 grudnia 2019  r. na adres:

   Wielkopolski  Związek Chórów i Orkiestr  w Lesznie   ul. Chrobrego 37 ; 64-100 Leszno

   z dopiskiem „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki”  lub drogą elektroniczną na adres email:  augustyniak.jowita@gmail.co

Uczestnicy XXX Wielkopolskiego Przeglądu „Śpiewamy Kolędy i Pastorałki” Rawicz 2019

 1. Chór „Słoneczko” Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej
 2. Chór „Con Brio” Szkół Podstawowych w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją .Hanny Markowskiej
 3. Chór „Jedyneczka” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann
 4. Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu pod dyrekcją Jowity Augustyniak
 5. Chór „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach pod dyrekcją Aleksandry Stramy
 6. Chór „Wiolinek” Szkoły Podstawowej nr 12 w Lesznie pod dyrekcjąKatarzyny Wojczyszyn
 7. Chór „Fermata” Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Głogowie pod dyrekcją Katarzyny Konwińskiej
 8. Zespół Folklorystyczny „Orlanie” z Jutrosina pod dyrekcją Kazimierza Pernaka
 9. Chór „Senior” z Kąkolewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej
 10. Zespół Folklorystyczny „Gołaszyniacy” z Gołaszyna pod dyrekcją Łukasza Kuczyńskiego
 11. Chór „Miriam” parafii p.w. Andrzeja Boboli w Rawiczu Grażyny Neimann
 12. Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak
 13. Zespół Śpiewaczy „Włościanie” z Sobiałkowa pod dyrekcją Arkadiusza Stasiaka
 14. Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak
 15. Chór „Arion” z Rawicza pod dyrekcją Adama Krenca
 16. Świętogórski Chór „Palestrina” z Gostyniapod dyrekcją Anny Marcinkowskiej
 17. „Chór Świętego Wojciecha” Parafii Farnej w Rawiczu pod dyrekcją Przemysława Klimy
 18. Orkiestra Dęta Domu Kultury w Rawiczu pod dyrekcją Artura Normana
 19. Chór „Jubilat” Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Domaniowie pod dyrekcją Artura Normana
 20. Koło Śpiewu „Lutnia” w Osiecznej pod dyrekcjąKatarzyny Wojczyszyn
 21. Zespół Śpiewaczy „Góreczanki” z Miejskiej Górki pod dyrekcją Arkadiusza Stasiaka
 22. Zespół wokalny „Cantus” z Leszna pod dyrekcją Tomasza Sowińskiego
 23. Chór męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka

    oraz do wiadomości   tedpap@poczta.onet.pl            Regulamin i karta zgłoszenia w załącznikach

 

 Załączniki: