Harmonogram

8 grudnia 2017 r., godz. 19:00, Sala koncertowa Uniwersytetu Wrocławskiego Oratorium Marianum

Koncert Festiwalu Barbórkowego

Chór Kameralny „Angelus” Zespołu Szkół nr 3 we Wrocławiu - dyrygent Barbara Szarejko-Nestor

„Ars Cantandi” Chór Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - dyrygent Anna Grabowska-Borys

Zespół Wokalny „Rondo” - dyrygent Małgorzata Podzielny

Chór Kameralny „SenzaRigore” Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

9 grudnia 2017 r., godz. 11:00-15:30, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Część naukowa  11:00 powitanie i referaty

Terapeutyczna rola śpiewu - Dr Urszula Bissinger-Ćwierz (Lublin) 

Rola i znaczenie śpiewu na różnych etapach życia śpiewaka - Dr Anna Antonina Nogaj (Bydgoszcz)

Dźwięk, śpiew i cisza w życiu człowieka - Dr Amelia Golema (Wrocław) 

13:00 przerwa kawowa

13:30 referaty

Wpływ śpiewania w zespole na kompetencje społeczne - Dr Aleksandra Wojtaszek (Poznań)

Mindfulness a śpiew, czyli o romansie tybetańskiego mnicha z diwą operową - Mgr Jarosław Mirkiewicz (Warszawa)

Od rytmu neuronów, przez dźwięk pracujących mięśni, po biomechanikę wokalisty, czyli o wpływie muzyki na ciało i ciała na muzykę 

Mgr Sławomir Chomiak (Wrocław)

dyskusja

9 grudnia 2017 r., godz. 18:00, Sala koncertowa Uniwersytetu Wrocławskiego Oratorium Marianum

Koncert Festiwalu Barbórkowego

Zespół Wokalny „Piu Mosso” SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  we Wrocławiu - dyrygent Dominik Jarocki

Chór "Medici Cantantes" Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - dyrygent Magdalena Lipska 

SKAN Wokalnej Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej we Wrocławiu - dyrygent Agnieszka Franków-Żelazny

Zespół Wokalny „Inspiro Ensemble”  Poznań - dyrygent Aleksandra Wojtaszek

 Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 grudnia 2017 r. poprzez formularz elektroniczny dostępny pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOP_1LEuuVpD9k_JRrO23aC37nDD-1GfdYssq8ARc-4llRcQ/viewform