CELE PRZEGLĄDU:

-popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek

-inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną i instrumentalną

-mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek

-tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania

-konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów

-wymiana doświadczeń między instruktorami.

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania w załaczniku.Galeria zdjęć:Załączniki: