W Festiwalu wzięło udział  22 Big bandy, 9 orkiestr dętych i 10 grup mażoretek z Czech, Polski, Węgier, Słowacji, Niemiec i Danii.  Koncerty i przesłuchania odbywały się w Czeskiej Kamienicy, Decinie, Bad Sandau, Primie, Janowie, Rumburku i Hreńsku.  Z Polski Oddział Leszczyński skierował: Młodzieżową Legnicką  Orkiestrę Dęta, Młodzieżową Gminną Orkiestrę Dętą z Dopiewa oraz Jazz Big Band‘ 75  z Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.Galeria zdjęć:Załączniki: