Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" to chór męski o niezwykle bogatych tradycjach. Działa on nieprzerwanie od ponad 100 lat!
Towarzystwo powstało 2 lipca 1908 roku jako chór mieszany. W listopadzie 1965 roku następuje reorganizacja i powstaje chór męski. Tego samego roku patronat nad chórem obejmuje Zakład Przemysłu Owocowo-Warzywnego "Pudliszki" i sprawuje go aż do 1995 roku. Od roku 1996 patronat przejęła Gmina Krobia.