Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego w Miejskiej Górce rozpoczęło działalność w połowie października 2011 roku. Utworzone zostało przy naszym Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. W swojej działalności pragnie on nawiązać do bogatej tradycji zespołu, który istniał w Miejskiej Górce, pod tą samą nazwą, Od 1947 do połowy lat sześćdziesiątych. 
Prezesem Koła jest Marek Stach a dyrygentem Jowita Augustyniak