W niedzielę 15 czerwca 2014r. w Świetlicy Wiejskiej Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie odbyło się: XXXIX Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki oraz IX Przegląd Chórów Szkolnych Programu „Śpiewająca Polska”.
Organizatorami Święta byli: Oddział Leszczyński Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Koordynator Regionalny Programu „Śpiewająca Polska”. Współorganizatorzy to: Wójt Gminy Święciechowa, Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.
Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Śpiewająca Polska”, współfinansowano ze środków Powiatu Leszczyńskiego i Gminy Święciechowa.
O godz. 9.30 Dyrektor SOK w Święciechowie oraz Koordynator Programu „Śpiewająca Polska” powitali przybyłą na przegląd młodzież szkolną, dyrygentów oraz członków jury. Po powitaniu rozpoczęły się przesłuchania konkursowe 18 chórów szkolnych.
O 13.30 wszystkie zespoły uczestniczące w święcie, przemaszerowały ulicami Święciechowy z Rynku do Samorządowego Ośrodka Kultury. O godz. 14.00 nastąpiło uroczyste otwarcie XXXIX Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki, podczas którego obecni byli: Prezes Leszczyńskiego Oddziału PZChiO, Koordynator Regionalny Programu „Śpiewająca Polska”, Wójt Gminy Święciechowa, przedstawiciele władz gminy i sołectw.
Podczas uroczystości prezes LO PZChiO Tadeusz Paprocki wręczył honorową statuetkę Karola Kurpińskiego Janowi Nowickiemu – założycielowi i wieloletniemu dyrygentowi Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Śmiglu - za wieloletnią pracę pedagogiczną i zasługi w wychowaniu młodzieży oraz Złotą Honorową Odznakę Zespołowi „Orlanie” z Jutrosina z okazji jubileuszu 40-lecia działalności.
Sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży reprezentująca chóry szkolne Programu Śpiewająca Polska wykonała, przygotowane podczas majowych warsztatów w Gimnazjum w Sierakowie, utwory: „Dajcie dzieciom słońce” muz. A. Słowikowski, sł. W. Chotomska oraz kanon pt. „Jenka” muz. T. Gummeson, sł. J. Stankiewicz. Przewodnicząca Jury prof. Jadwiga Gałęska - Tritt odczytała werdykt z przesłuchań chórów szkolnych (protokół w załączniku).
Na zakończenie przeglądu dziecięcego dyrygenci chórów szkolnych wykonali „W moim ogródeczku” w opr. T. Szeligowskiego.
O godz. 14.30 rozpoczęły się przesłuchania 16 chórów amatorskich.
W imprezie wzięło udział 40 zespołów, w tym 18 chórów szkolnych, 16 chórów dorosłych i 6 zespołów folklorystycznych. Łącznie ponad 1000 muzyków amatorów. Wszystkie chóry poddały się weryfikacji Jury w składzie: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt (przewodnicząca), prof. Halina Bobrowicz, doc. Alina Pietrzak.
Chóry zaprezentowały się w Świetlicy Wiejskiej Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie, a zespoły folklorystyczne na scenie plenerowej SOK.
Około godziny 18.00, po odczytaniu werdyktu jury (protokół w załączniku), nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów.
Zdjęcia wykonali: Marek Augustyniak i Igor Demuth


Załączniki:
9._protokol_obrad__jury_wieciechowa_2014.doc