W niedziele 16 czerwca 2013r. w Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce odbyły się: XXXVIII Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki oraz VIII Przegląd Chórów Szkolnych Programu "Śpiewająca Polska".
Organizatorami byli: Burmistrz Miejskiej Górki, Oddział Leszczyński Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Koordynator Regionalny Programu "Śpiewająca Polska" oraz Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce.
O godz. 10.00 Dyrektor OKSiAL w Miejskiej Górce, Prezes Leszczyńskiego Oddziału PZChiO oraz Koordynator Programu "Śpiewająca Polska" powitali przybyłe chóry szkolne oraz członków jury. Po tym nastąpiły przesłuchania chórów prze jury.
O 13.30 Orkiestry Dęte z Dobruszki(Czechy) i z Miejskiej Górki z mażoretkami na czele oraz wszystkie zespoły uczestniczące w święcie przemaszerowały ulicami Miejskiej Górki, po czym nastąpiło uroczyste otwarcie XXXVIII Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki.Podczas otwarcia obecni byli: Starosta Powiatu Rawickiego, Starosta Dobruszki(Czechy), Prezes Leszczyńskiego Oddziału PZChiO, Koordynator Regionalny Programu "Śpiewająca Polska", Burmistrz Miejskiej Górki, przedstawiciele władz miasta, sołectw i proboszcz miejscowej parafii.
Przewodnicząca Jury prof Gałęska - Tritt odczytała werdykt z przesłuchań chórów szkolnych (protokół w załączniku).
Prezes LO PZChiO Tadeusz Paprocki wręczył dwie honorowe odznaki.
Odznakę III stopnia-Złotą otrzymała Gabriela Krysmann, chórzystka reaktywowanego w 2011r. Koła Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego w Miejskiej Górce oraz członek zepołów śpiewaczych Góreczanki i Pod Klonem. To jedyna osoba spośród chórzystów Koła, która śpiewała w DEMBIŃSKIM działającym od 1948 roku do końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W okresie powojennym śpiewała również w chórze parafialnym.
Odznakę II stopnia - Srebrną otrzymał Karol Skrzypczak - Burmistrz Miejskiej Górki za popularyzację i wspieranie chóralistyki w mieście.
W imprezie wzięło udział 39 zepołów, w tym 16 chórów szkolnych, 15 chórów dorosłych, 8 zespołów folklorystycznych i 2 orkiestry dęte (jedna z Czech).
13 chórów dorosłych poddało sie weryfikacji Jury w składzie: prof. Jadwiga Gałęska-Tritt(przewodnicząca), prof. Halina Bobrowska, mgr Marzanna Skrzypczak-Mizgalska i mgr Andrzej Słowikowski.Pozostałe 2 chóry wystąpiły podczas obrad jury.
Zespoły folklorystyczne i orkiestry dęte wystąpiły na scenie plenerowej OKSiAL.Na zakończenie przewodnicząca Jury odczytała werdykt z przesłuchania chórów dorosłych(protokół w załaczniku).
Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Miejska Górka, Narodowego Centrum Kultury i Oddziału Leszczyńskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Załączniki:
2.lista_uczestnikow_wpim_m.gorka_2013_calosc.doc
8._protokol_obrad_jury_-_p_2013.doc