https://yadi.sk/i/yEQH6A3tWC5m6
. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki wraz z Młodzieżowym Chórem „Kameleon” Gimnazjum w Sierakowie oraz przedstawicielami Chóru Męskiego im. K. Kurpińskiego z Włoszakowic reprezentowało Leszczyński Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr na Międzynarodowym Festiwalu Euroorkiestra w Rosji.
Festiwal połączony był z warsztatami artystycznymi i odbył się na przełomie kwietnia i maja w miejscowości Żukowski w obwodzie Moskiewskim.
To niezwykłe wydarzenie muzyczne, odbywające się w Sali Koncertowej Pałacu Kultury, rozpoczęto wspaniałym koncertem Żukowskiej Orkiestry Symfonicznej, pod dyrekcją prof. Siergieja Skripki oraz przedstawieniem 15 zespołów biorących udział w festiwalu.
W Euroorkiestrze oprócz polskiego zespołu udział wzięły m.in. zespół z Izraela, Big Bandy z Czech, chóry i orkiestry z okręgu moskiewskiego.
Polskich chórzystów do festiwalu przygotowywała Jowita Augustyniak, dyrygentka Młodzieżowego Chóru „Kameleon” i Koła Śpiewu im. B. Dembińskiego. Zespół podczas 40-minutowego występu zaprezentował rosyjskiej publiczności repertuar zróżnicowany tematycznie, oparty w głównej mierze na twórczości rodzimych kompozytorów. Podczas koncertu swoje umiejętności zademonstrowali także soliści miejskogóreckiego chóru - Zuzanna Baksalary i Igor Demuth. Prezentację zespołu nagrodzono gromkimi oklaskami.
Festiwal zakończył się koncertem, którego punktem kulminacyjnym było wspólne wykonanie, przez chóry i orkiestry monumentalnego utworu S. Taniejewa „Po przeczytaniu psalmu”. Zespoły biorące udział w Euroorkiestrze uhonorowane zostały dyplomami i pamiątkowymi statuetkami.
Warto dodać, że okupiony intensywnymi, kilkumiesięcznymi próbami, wyjazd do Rosji wiązał się też z dodatkowymi atrakcjami. Jedną z nich było zwiedzanie Moskwy i Kołomny. Wcześniej, w drodze na festiwal, chórzyści mieli okazję zobaczyć Wilno, gdzie wystąpili w Muzeum Adama Mickiewicza oraz podczas mszy w Kaplicy Ostrobramskiej. 

Film z Euroorkiestry 2014
yadi.sk/i/yEQH6A3tWC5m6