Dnia 22.IX.2012 odbyła się w Sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 120-lecia powstania Koła Śpiewu „Jutrzenka” w Borku Wlkp. Poprzedziła ją Msza św. w kościele na Zdzieżu, a zakończyła wspólna zabawa w sali bankietowej ZPM „Mróz”
Podczas uroczystości fundatorzy wręczyli prezesowi ZO PZChiO w Lesznie Tadeuszowi Paprockiemu odnowiony sztandar Koła Śpiewaczego „Jutrzenka”, który aktem nadania Zarządu Oddziału przekazał go prezesowi KŚ „Jutrzenka” Kazimierze Szymczak.
1) Z okazji 120-lecia działalności zorganizowanego ruchu muzycznego w Wielkopolsce oraz 120-lecia powstania Koła Śpiewu „Jutrzenka” w Borku Wlkp Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, na wniosek Leszczyńskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr nadał Kołu Śpiewu JUTRZENKA w Borku Wlkp odznakę: -„Zasłużony dla Kultury Polskiej”
2) Zarząd Główny PZChiO w Warszawie nadał Kołu Śpiewu „Jutrzenka” w Borku Wlkp.
- Zbiorową Odznakę Honorową: Złotą z Wieńcem Laurowym
3) Zarząd Główny PZCHiO w Warszawie wyróżnił
- dyplomami honorowymi ZG PZChiO: Kazimierę i Bronisława Szymczaków
4) Zarząd Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie wyróżnił odznakami honorowymi
oraz dyplomami honorowymi niżej wymienione osoby:
Honorowa odznaka – V stopnia: Złota z Wieńcem Laurowym:
Joanna Baszyńska, Marian Galusiński, Kazimiera Szymczak, Bronisław Szymczak
Honorowa Odznaka – IV stopnia: Złota z Laurem
Jerzy Zaidler
Honorowa Odznaka – III stopnia: Złota
Maria Budna, Helena Mikołajczak, Cecylia Szwałek
Honorowa Odznaka – II stopnia: Srebrna
Barbara Majchrzak, Jerzy Majchrzak, Artur Osowicz, Maria Pędziwiatr, Dorota Zagórska
Honorowa Odznaka – I stopnia: Brązowa
Elżbieta Dudkowiak - Szydłowska, Andrzej Szydłowski
Dyplom Honorowy ZO PZChiO:
Aleksandra Narloch, Bronisław Dolny, Zofia Kostka, Maria Sikorska, Stefan Sikorski, Grażyna Grześkowiak, Urszula Janowska, Elżbieta Kędzia