XXXII Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki jest kontynuacją organizowanych od wielu lat zjazdów śpiewaczych.Ma ono szczególne znaczenie dla jedności amatorskiego ruchu muzycznego ze względu na:
- prezentowanie osiągnięć amatorskiego ruchu muzycznego,
- konfrontację poziomu artystycznego zespołów i - spotkanie się całej braci muzycznej w klimacie jedności wytworzenie poczucia wartości działalności społecznej,

- popularyzację i upowszechnianie tradycji polskiej pieśni chóralnej.

W tegorocznym Święcie Pieśni i Muzyki 17 czerwca 2007 roku uczestniczyły 42 zespoły zespoły w tym 21 chóów dziecięcych i młodziezowych I Przeglądu Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska” Regionu Leszczyńskiego
odbywającego się w ramach XXXII Wielkopolskiego Święta Muzyki - Rawicz 2007
Uroczyste rozpoczęcie przeglądu dokonał Burmistrz Miasta Rawicza - Tadeusz Pawłowski i Prezes PZChiO Tadeusz Paprocki . O godz. 13 chóry dziecięce i dorosłe w akompaniamecie Orkiestry Dętej OSP z Miejskiej Górki przemareszowali na Rynek Miasta na którym odbyło sie oficjale otwarcie Święta Pieśni i wspólne śpiewanie
Finał I Przeglądu Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”

Wspoorganizatorami imprezy byli: Dom Kultury w Rawiczu, Burmistrz Miasta Rawicz, Starosta Powiatu Rawickiego, Koordynator egionalny programu "Śpiewająca Polska"
Impreza zrealizowana przy wsparciu finasowym Starosty Rawickiego i Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz

Więcej zdjęć z XXXII Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki Rawicz 2007

Lista zespołów uczestniczących
w XXXII Wielkopolskim Świcie Muzyki Rawicz 2007