Relacja z imprezy na stronie imtenetowej Czempinia

Protokół
Jury XXXI Wielkopolskiego Święta Muzyki Czempiń 2006
Jury w składzie:
1. prof. Przemysław Pałka - przewodniczący
2. mgr Marzanna Skrzypczak - Mizgalska - członek
3. mgr Małgorzata Poderska - członek

W XXXI Wielkopolskim Święcie Muzyki udział wzięło 28 zespołów amatorskiego ruchu muzycznego w tym 20 chórów 2 orkiestry dęte i 6 zespołów ludowych. Zespoły chóralne miały możliwość uczestniczenia w konkursie. Jury przesłuchało 16 chórów, które wyraziły zgodę na ocenę wykonania programu.
Każdy zespół zaprezentował jeden utwór obowiązkowy i dwa utwory dowolne, w tym jeden kompozytora polskiego i jeden inspirowany muzyką ludową. Biorąc pod uwagę czystość intonacji, ogólne brzmienie chóru, dobór i zróżnicowanie repertuaru, zgodność wykonania z partyturą oraz ogólne wrażenia artystyczne, jury postanowiło przyznać :

· w kategorii chórów mieszanych
I miejsce i Złote Pasmo – Chór Miejski „Chopin” z Leszna II miejsce i Srebrne Pasmo – Czempińskie Towarzystwo Śpiewacze „Harfa” z Czempinia III miejsce i Brązowe Pasmo – Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” przy CRR w Kościanie
PasmoSrebrne - Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego
Srebrne Pasmo - Stowarzyszenie Chóru „Camerata” z Wrześni
Brązowe Pasmo – Chór Mieszany „Krzemień” z Krzemieniewa
· w kategorii chórów męskich
I miejsca nie przyznano
II miejsce i Srebrne Pasmo – Chór Męski "Arion" z Kościana
II miejsce i Srebrne Pasmo – Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” z Krobi
Srebrne Pasmo – Koło Śpiewu im. K. Kurpińskiego ze Sarnowy

· w kategorii chórów szkolnych
I miejsce i Brązowe Pasmo – Chór Szkolny „Fermata” z Jutrosina
II miejsce i Brązowe Pasmo - Chór Gimnazjum im. prof. St. Kielicha z Czempinia
III miejsce i Brązowe Pasmo - Chór Zespołu Szkół z Długich Starych
Brązowe Pasmo – Zespół ARS NOVA z Jutrosina
Jury postanowiło również uhonorować dyplomem wyróżniających się dyrygentów:
Jolantę Sobolewską Jakubiak – dyrygenta Chóru Gimnazjum im. prof. St. Kielicha z Czempinia
Dorotę Maćkowiak – dyrygenta Chóru Męskiego“Arion” z Kościana, Szczepana Tomczaka – dyrygenta Koła Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego , Krzysztofa Kubiaka – dyrygenta Chóru Miejskiego „Chopin” z Leszna
Jury stwierdza, że założone cele konkursu zostały osiągnięte. Jego zdaniem, podkreślić należy sprawny przebieg imprezy, który jest wynikiem dużego zaangażowania organizatorów imprezy, tj. prezesa i członków Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”, Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie, Burmistrza Miasta i Gminy Czempiń, Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie oraz Centrum Kultury w Czempiniu .Lista uczestników

XXXI Wielkopolskiego Święta Muzyki

Czempiń 2006