W dniu 1 kwietnia 2006 odbył się już kolejny XXII Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych, organizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie. Konkurs zrealizowany wspólnie przez Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie i Gostyński Ośrodk Kultury "Hutnik" w Gostyniu. Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego.
W konkursie wzięło udział 100 młodych muzyków z Wielkopolski w tym 43 solistów z 8 orkiestr dętych oraz zespoły kameralne Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne oraz Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń.
Przesłuchania rozpoczeły się o godz. 10 00
Koncert finałowy z wręczeniem nagród o godz 1500 zakończyła Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gosyń oraz solowy koncert zdobywcy Grand Prix XXII Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Gostyń 2006.
Laureaci konkursu zostali zaproszeni na X Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów "Musica d' camera" połączony z warsztatami artystycznymi.Protokół

jury XXII Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych Gostyń 2006

Jury w składzie:

1. mgr Franciszek Suwała - przewodniczący /dyr. art. ZG PZChiO w Warszawie/

2. mgr Tadeusz Mroczek - członek /dyr.art. Oddz. Dolnośląskiego PZChiO/

3. dr. Anna Metera - prezes TM im.R.Maciejewskiego w Lesznie

4. mgr Tadeusz Paprocki - sekretarz /prezes Oddziału PZChiO w Lesznie

Jury XXI Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych – Gostyń 2006 stwierdza co następuje:

Wielkopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych jest przeglądem osiągnięć poczynionych przez utalentowanych muzyków grających w orkiestrach dętych. Z roku na rok dostrzega się, coraz wyższy poziom i zaangażowanie młodych adeptów sztuki muzycznej w przyswajaniu coraz trudniejszych utworów a ich poziom wykonawczy cieszy i napawa satysfakcją organizatorów tych publicznych egzaminów na instrumentach dętych. Jury dziękuje młodym wykonawcom za tak wielkie zaangażowanie i gratuluje wspaniałych wyników artystycznych a organizatorom i sponsorom za kultywowanie tej pięknej imprezy. W imprezie wzięło udział 100 uczestników w tym Orkiestra Dęta miasta i Gminy Gostyń oraz dwa zespoły kameralne z Młodzieżowej orkiestry Dętej Gminy tarnowo Podgórne. Jury po przesłuchaniu koncertów 43 uczestników na 10 różnych instrumentach dętych drewnianych i blaszanych reprezentujących 9 orkiestr z terenu Wielkopolski, biorąc w ocenie pod uwagę: dynamikę, artykulację, frazowanie, intonację oraz ogólne wrażenie estetyczne postanowiło przyznać:
w I grupie wiekowej do 12 lat

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

I miejsce - nie przyznano

II miejsce - Agnieszka Markowska – DMOD przy Zamku w Rokosowie

III miejsce – nie przyznano

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

I miejsce - Agnieszka Weldhelm – OD TON w Kościanie

II miejsce - Katarzyna Herkt –Orkiestra Dęta OSP w Śmigielu

III miejsce - Wiktoria Jakubowska – OD TON w Kościanie
w II grupie wiekowej do 15 lat

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

I miejsce - Sebastian Budzianowski – DMOD przy Zamku w Rokosowie

II miejsce - Marcin Walkowiak – MOD Gminy Tarnowo Podgórne
III miejsce - Remigiusz Kuropka – DMOD przy Zamku w Rokosowie

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

I miejsce - Natalia Osajda – OD OSP w Rychwale

- Kornelia Hampelska - DMOD przy Zamku w Rokosowie

II miejsce - Marek Kordus – OD Mig Gostyń

III miejsce - Krzysztof Kozak – OD OSP Śmigieł

- Joanna Blejwaz - OD OSP Śmigiel
w III grupie wiekowej do 20 lat

- w kategorii instrumentów dętych blaszanych

I miejsce - Dawid Michałowski – OD OSP Krzywiń

II miejsce - Maciej Chrzan – OD Miasta Leszna
III miejsce - Dawid Szumigała – OD Miasta Leszna

- w kategorii instrumentów dętych drewnianych

I miejsce - Małgorzata Nowak – klarnet – OD TON Kościan

II miejsce - Katarzyna Konieczna – OD TON Koscian

III miejsce - Anna Błażejczak – OD Miasta i Gminy Gostyń

Ponadto specjalnym dyplomem podziękowano kapelmistrzom i instruktorom za aktywną i rzetelną pracę z młodzieżą z orkiestr dętych:
1. Ponieckiej Dziecięco młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie
2. Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Śmiglu
3. Orkiestry Dętej TON w Kościanie
4. Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Gostyń
5. Młodzieżowej orkiestry Dętej Gminy Tarnowo Podgórne
6. Orkiestry Dętej OSP w Miejskiej Górce
7. Orkiestry Dętej OSP w Rychwale
8. Orkiestry Dętej OSP w Krzywieniu
9. Orkiestry Dętej Miasta Leszna

Grand Prix XXII Wielkopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów orkiestr Dętych Gostyń 2006 jury postanowiło przyznać Hubertowi Walenciakowi .grającemu na saksofonie altowym z.Ponieckiej Dziecięco- Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Zamku w Rokosowie.

Laureaci XXII Konkursu zaproszeni zostali do udziału w warsztatach muzycznych X Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych w Lesznie, który odbędzie się w dniach 20-23 kwietna 2006 r.

Jury podkreśliło, że założone cele konkursu zostały osiągnięte. Jednocześnie zauważyć należy zbyt mały udział instrumentalistów w pierwszej grupie wiekowej. Należy, zatem zmobilizować instruktorów i kapelmistrzów orkiestr do prowadzenia aktywniejszego naboru dzieci do nauki gry na instrumentach dętych przy orkiestrach. Jury podkreśliło dobry i sprawny program realizacji konkursu, dzięki zaangażowaniu działaczy Oddziału PZChiO w Lesznie i pracowników Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu i Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.