Przegląd odbył się 8 stycznia 2006 roku w Domu Kultury w Rawiczu. Celem organizowanej od 15 lat imprezy dla amatorskiego ruchu muzycznego jest: popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek, inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną i instrumentalną, mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek, tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania, konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów, wymiana doświadczeń między instruktorami.W przeglądzie udział wzięłychóry, orkiestry dęte, zespoły wokalne i instrumentalne.Zespoły zaprezentowały kolędy i pastorałki w ciekawej formie aranżacyjnej polskie i innych krajów. Łącznie w Rawiczu i Kościanie wzięło udział ponad 800 wykonawców z 27 zespołów z terenu Południowo-Zachodniej Wielkopolski, powiatów: gostyńskiego, leszczyńskiego, rawickiego, leszczyńskiego ziemskiego oraz gościnnie 3 zespoły zagraniczne chór i zespół kameralny Cottbus – Niemcy i 2 zespoły ludowe z miasta Klin-Rosja oraz Chór „Harmonia-Sygnał z Wrocławia..

Zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa oraz statuetki z logo imprezy i herbem miasta ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Rawicz. Impreza była finansowana ze środków :Starosty Powiatu Rawickiego i Urzędu Miasta i Gminy Rawicz.
Zespoły

uczestnicy XVI Wielkopolskiego Przeglądu Rawicz 2006