Koncert rozpoczoł się Hymnem Sarnowy w wykonaniu jubilata a następnie chór zaprezentował się w bogatym programie artystycznym wykonując:                                                                                                                          1. Na Grunwaldzkim polu w opr. Jerzego Kołaczkowskiego                                                                                    2. Gdy dziko szumią fale w opr. W.Gollera                                                                                                              3. Moja piosenka muz.  do sł. C.K. Norwida                                                                                                            4. O ziemio ojców- autor nieznany                                                                                                                            5. U nas wedle mlyna - opr. Jerzy Dudek                                                                                                                6. Bohaterrowi - muz. karol Kurpiński , opr. Henryk Duczmal                                                                                 Następnie w połączeniu z Chórem Nauczycielskim                                                                                      7. Nabuco, Chór niewolników- muz. G Verdi                                                                                                          8. Nie zastąpi Ciebie nikt - muz. Romuald Ryszard Lipko                                                                                            Po znakomitym koncercie, przyjętym przez zebraną publiczność gromkimi brawami, zyczenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Rawicz Grzegorz Kubik, Adam Sperzyński Starosta Rawicki ,proboszcz parafi Sarnowskiej  ks. Eugeniusz Leosz oraz Ewa Panowicz Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wręczając Kołu Śpiewu im. Karola Kurpińskiego w Sarnowie Odznakę Honorową "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego" przyznaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

Poproszony o wystapienie Tadeusz Paprocki prezes WZChiO odczytał decyzję o przyznaniu chórowi nagrody finansowej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. dr hab. Piotra Glińskiego  na wniosek Zarządu WZChiO .

Odczytał następnie  Decyzję Zarządu WZChiO w Lesznie o uhonorowaniu Koła Spiewu im. K.Kurpińskiego w Sarnowie Odznaką Honorową WZChiO V stopnia  z Brylanetem za zasługi w pracy na rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego i utrwalaniau kultury polskiej i dokonał dekoracji SztandaruChóru  tym odznaczeniem. 

Następnie dokonał wręczenia Odznak Honorowych przyznanych przez Zarząd członkom chóru:

  1. Złotą Honorową Odznaką z Brylantem: Egeniuszowi Maćkowiak Stanisławowi Rau
  2. Złotą Honorową Odznaką z Wieńcem Laurowym: Henrykowi Ficek,Sylwestrowi Kusztelak, Piotrowi Zachaś, Marianowi Nowakowi, Jerzemu Dudkowi, Janowi Młodemu, Wojciechowi Chwierot, Józefowi Młodemu
  3. Odznaką Honorową Złotą : Henrykowi  Miler, Tadeuszowi Pięta, Markowi Przybylski
  4. Odznaką Honorową Srebrną:Tadeuszowi Andrzejewski, Marianowi Klejewski, Pawłowi Krawczyk, Zygfrydowi Wojciewchowski, Stanisławowi Szalkowski

IV.   Brązową Odznaką Honorową: Radzisławowi Gąsiorowski, Jackowi Jóska, Mariuszowi  Maćkowiak,                 Tobiaszowi Mlak, Mariuszowi Młody, Tomaszowi Młody, Piotrowi Piotrowski, Krzysztofowi Wieczorek

Następnie Zarząd Koła Śpiewu wręczył podziękowania sponsorom i instytucjom za wspieranie finansowe i rzeczowe ich działalności. Po tej ceremoni zaproszeni goście oraz delegacje chórów i stowarzyszeń  składali gratulacje chórowi z ikazji tak wspaniałego jubileuszu.

 Galeria zdjęć: