W sobotę 23 września o 15:00 w Skórzewie odbyła się parada uliczna orkiestr dętych i mażoretek w ramach Pierwszego Festiwalu Orkiestr Dętych. Zaprezentowały się  zespoły: Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo pod dyrekcją Krzysztofa Zaremby wraz z Mażoretkami-kierownictwo artystyczne Kinga Żlechowska i Kamila Łabojewska, Grodziska Orkiestra Dęta im St. Słowińskiego pod dyrekcją Renaty Kubala z Mażoretkami-  choreographer- Anna Piaskowska, Swarzędzka Orkiestra Dęta  pod dyrekcją Łukasza Gaworzewskiego z  Mażoretkami- kierownik artystyczny Zuzanna Ortyl , Mażoretki Miraż z Wronek pod kierownictwem choreograficznym Gabrieli Kabacińskiej, akrobaci, szczudlarze  z grupy Abstract Show. Na ulicach Skórzewa i w parku prezentację oglądała  musztrę i popisy artystyczne licznie zgromadzona publiczność , która razem świętowała 10-lecie Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo.  Jak na Jubileusz przystało Orkiestra oraz jej muzycy otrzymali odznaki honorowe, które wręczył Tadeusz Józef Paprocki -Prezes WZChiO w Lesznie : od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zarządu WZChiO w Lesznie i życzenia od zaprzyjaźnionych zespołów, dyplomy i nagrodę od  dr Pawła Przepióry Wójta Gminy.                                              Na wniosek Prezesa WZChiO w Lesznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego  prof. Piotr Gliński  wyróżnił  druha Krzysztofa Zarembę odznaką honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,                               Zarzad  Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr w Lesznie  Uchwałą z dnia 7 września  2023 roku    wyróżnił Orkiestrę Dętą Gminy Dopiewo -  Brązową Zbiorową Odznaką Honorową WZCHiO                           Zarząd  WZCHiO w Lesznie uznając zasługi w działalności na  rzecz rozwoju amatorskiego ruchu muzycznego przyznał następujące odznaki honorowe członkom Orkiestry:

  1. Odznaką Honorową Złotą - Zdzisławowi Osses
  2. Odznaką Honorową Srebrną- Włodzimierzowi Kuzik, Stanisławowi Osses, Tomaszowi  Płócienniczak, Markowi Sudrykowi, Barbarze Trybuś, Krzysztofowi Zarembie
  3. Brązową Odznaką Honorową- Maciejowi Dyś, Joannie Płócienniczak, Henrykowi Rzeźnik, Zbigniewowi Zimny

 

   Galeria zdjęć: