Powstanie Orkiestry związane jest nieodłącznie z powstanie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie. Po objeciu kierownictwa nad zakładem przez uczesnego naukowca-psychiatrę dr Oskara Bielawskiego zmieniły się zasadniczo metody lecznicze a placówka zamieniła się w szpital "otwarty" bez krat i parkanów. Nowy dyrektor wielkie zadanie w sposobie leczenia przypisywał w zajęciach spotrtowych i kulturalno-oświatowych. Szczególne terapeutyczne znaczenie miało dla pacjętów słuchanie muzyki, stąd powstał pomysł założenia zespołu muzycznego i chóru a ich koncerty, dancingi, spektakle teatralne  wpływały kojąco na pacjętów i ich schorzenia systemu nerwowego. 

Zespół powstał samorzutnie wśród personelu pielęgniarskiego i innych pracowników w 1933 i uzyskał poparcie dr O.Bielawskiego.  Orkiestra działała do 1998  roku jako Orkiestra zakładowa przy Wojewódzkim Szpitalu dla nerwowo i Psychicznie Chorych w Kościanie. Po zmianach prawnych w nowych realiach prawnych orkiestra musiała przekształcić się w Stowarzyszenie i od 1999 roku powstało Stowarzyszenie Orkiestra Dęta TON jako podmiot prawny, który od powstania w 1933 roku jest członkiem PZChiO a obecnie WZChiO.Galeria zdjęć: