Uczestnikami przeglądu  były chóry,  zespoły wokalne i instrumentalne. Każdy zespół wykonał trzy kolędy lub pastorałki.  W przeglądzie brali udział:                

 1. Chór „Fiki Miki” Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu pod dyrekcja Sławomira Gwizdka
 2. Chór „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnegow Radwanicach
 3. Koło Śpiewu im. Karola Kurpińskiego z Sarnowy pod dyrekcją Jerzego Dudka
 4. Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak
 5. Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak
 6. Chór męski im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka
 7. Chór „Senior” z Kąkolewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej
 8. Chór „Arion” z Rawicza pod dyrekcją Antoniego Adama Krenca
 9. Zespół Folklorystyczny „Orlanie” z Jutrosina pod dyrekcją Kazimierza Pernaka

CELEM PRZEGLĄDU BYŁO:

 • popularyzacja piękna polskich kolęd i pastorałek
 • inspirowanie jak najszerszych grup społecznych do zainteresowania muzyką chóralną, wokalną i instrumentalną
 • mobilizowanie zespołów amatorskich do prezentowania polskich kolęd i pastorałek
 • tworzenie klimatu do wspólnego muzykowania
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów
 • wymiana doświadczeń między instruktorami.                                                                                        Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali wspólnie bardzo popularną  kolędę " Dzisiaj w Betlejem". Tekst kolędy Dzisiaj w Betlejem ukazał się w wydanym w 1878 roku śpiewniku księdza Jana Siedleckiego. Ksiądz Siedlecki był polskim misjonarzem, autorem wydawanego po dziś dzień Śpiewnika kościelnego. Mimo iż autor słów i melodii jest nieznany, kolęda Dzisiaj w Betlejem cieszyła się ogromną popularnością.Galeria zdjęć:Załączniki: