Śpiewanie jest naprawdę zdrowe, a najnowsze badania sugerują, że śpiew w grupie jest najbardziej transformacyjny, ożywczy i podnoszący na duchu ze wszystkich. Dobre uczucia, które czerpiemy ze śpiewania w grupie, są rodzajem ewolucyjnej nagrody za podjętą przez nas i zgodną współpracę.

Uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem pieśni   Gaude Mater Polonia – polski średniowieczny hymn ku czci św. Stanisława ze Szczepanowa skomponowany do słów Wincentego z Kielczy. Po przywitaniu zaproszonych gości na scenie zaprezentowały się zespoły zaproszone: Zespół Wokalny "Cantus", Zespół śpiewaczy "Wrzos" i Chór Emerytów i Rencistów i Inwalidów "Senior" w Kąkolewie. Następnie wystąpił Jubilat "Lutnia" , który w trakcie koncertu przedstawił krótką prezentację fotograficzną z życia Koła śpiewu. 

Po ukończonym koncercie w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Poseł RP Jan Dziedziczak wręczył  Kołu Śpiewu "Lutnia"  Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej". 

W Imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego,  Pani Grażyna Brzezińska - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury uhonorowała druhnę Danutę Gaumer  Odznaką Honorową "Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego"

Akt przyznania Nagrody Jubileuszowej dla Koła Śpiewu "Lutnia"  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał i wręczył, Tadeusz Paprocki - prezes WZChiO.

Odznakami Honorowymi Związku zostali uchorowani członkowie Koła Śpiewu. Odznaki wręczył Tadeusz Paprocki, w towarzystwie Ireny Dankiewicz - Skarbnika Związku.Galeria zdjęć:Załączniki: