W pierwszym  dniu 13 sierpnia odbył się koncert Orkiestry w Hali spacerowej Uzdrowiska Szczwno Zdrój dla kuracjuszy sanatoryjnych. W trakcie koncertu uroczyście podziękowali Petrowi Borlin z Orkiestry Szwajcarskiej za przekazane mundury dla orkiestry TON w Kościanie. W imieniu WZChiO podziękowanie złożył prezes WZChiO w Lesznie Tadeusz Paprocki, który odznaczył Petra Złotą Honorową Odznaką z Laurem. Zaprosił w imieniu członków WZChiO do współpracy z naszymi orkiestrami. Zaprosił doodwiedzenia Polski w 2023 roku.Galeria zdjęć: