IV Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne "Boszkowo 2005" odbyły się w malowniczym regionie pojezierza leszczyńskiego, czysta woda, zdrowa ekologiczna żywność, atrakcje turystyczne, wodny lunapark, nauka i wypoczynek.

Tematem warsztatów było : kurs grup „mażoretek” i szkolenie kwalifikacyjne I stopnia dla instruktorów „mażoretek” .
Tematyka zajęć dla instruktorów mażoretek:

organizacja sekcji mażoretek; praca dydaktyczna i pedagogiczna z dziewczętami; taneczne motywy i choreografia mażoretek; ćwiczenia: podstawy ćwiczeń baletowych, podstawy tańca towarzyskiego; marsz i taniec w grupie; z pomponami , pałeczkami, flagami; projektowanie kostiumów; video projekcje z festiwali , dyskusja i wymiana doświadczeń.

Instruktorzy korzystali z zajęć prowadzonych przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu: baletu -Tatianę Gvozdievą (Rosja); choreografii - Jaroslavę Pavlićkovą – Czechy; choreografii – Irenę Bernacką – Polska.

Zajęcia dla tamburmajorów obejmowały:

Elementy musztry ogólnej orkiestry, Musztra paradna, Dyrygowanie i podawanie sygnałów, buławą tambourmajora, Znaki i sygnały do układów musztry paradnej, Dyrygowanie podczas gry orkiestry na postoju, Dyrygowanie podczas gry orkiestry w marszu, Dyrygowanie repertuarem oficjalnym i marszami pogrzebowymi
Zajęcia prowadzili  mgr Stefan Zuk i Franciszek Suwała

I. Turnus trwał od 09 do 18.07.2005 w

Ośrodeku Wypoczynkowym "BOROWIK" w Boszkowie (Polska)
64-100 Boszkowo, ul. Starkowska 11,
pow. Leszno, woj. wielkopolskie
tel./fax. (065) 065 526 50 55
http://www.naturatour.pl/ow.php/ow=25/

IV. Organizatorem był:

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie
ul. Narutowicza 69
64-130 Leszno
e-mail: lesznopzchio@wp.pl
Kultury i Sztuki w Lesznie

W warsztatach brali udział członkowie zespołów zrzeszonych w PZChiO i niezrzeszonych: orkiestr, grup mażoretek, zespołów pieśni i tańca i innych zespołów artystycznych. Udział w warsztatach jest odpłatny wg wynegocjowanych cen dla dzieci i młodzieży - członków związku.