Przed ogłoszeniem wyników przesłuchań odbyło się wręczenie Honorowych odznaczeń dla  dyrygentów chórów  Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Zgodnie z decyzją Kapituły Odznaki Honorowej  oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Nr 5146/2022 z 8 czerwca 2022 roku

na wniosek Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr z siedzibą w Lesznie

wyróżniono Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Panią Reginę Dybowską, Panią Bogumiłę Głowacz, Pana Bronisława Szymczaka

za całokształt twórczości artystycznej,  kultywowanie tradycji śpiewaczych i folkloru wielkopolskiego
oraz animację życia kulturalnego w Regionie

Wręczenia w imieniu Marszałaka Województwa Wielkopolskiego  dokonała Radna Sejmiku Wielkopolskiego Pani Ewa Panowicz

 

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Chórów Projektu Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska 2022

województwa wielkopolskiego  regionu Wielkopolski Zachodniej,

który odbył się dnia 12 czerwca 2022 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie

Jury w składzie:

  • prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak.
  • prof. dr hab. Anna Janosz .
  • mgr Wanda Kuryłowicz-Król.

po przesłuchaniu.15.chórów działających w regionie postanowiło przyznać:

1. W kategorii A (chóry jednogłosowe przedszkolne):

- Złote Pasmo (.91.pkt.) – chórowi „Słoneczko” Przedszkola im. św. Jana Pawła II w Lesznie pod dyrekcją Hanny Markowskiej

- Złote Pasmo ( 92 .pkt.) – chórowi „Śpiewające skrzaty” Przedszkola w Pakosławiu pod dyrekcją Bogumiły Głowacz

2. W kategorii B (chóry jednogłosowe uczniów szkół podstawowych klas 1-4):

- Złote Pasmo ( 92.pkt.) – chórowi „Moderato” Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Pakosławiu pod dyrekcją Reginy Dybowskiej

- Złote Pasmo (92.pkt.) – chórowi „Rybałci” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach pod dyrekcją Aleksandry Stramy

- Srebrne Pasmo (.85.pkt.) – chórowi „Jedyneczka” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu pod dyrekcją Grażyny Neimann

- Srebrne Pasmo (.89 .pkt.) – Śmigielskiemu Chórowi Dziecięco Młodzieżowemu Junior pod dyrekcją Emilii Ziegler

- Srebrne Pasmo (.89 .pkt.) – chórowi„Piccolo Junior” Szkoły Podstawowej nr 25 w Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik

- Brązowe Pasmo (.77 pkt.) – chórowi „Halinka” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Konarach pod dyrekcją Joanny Krzyżosiak

- Poza konkursem zaprezentował się Chór „Con Brio” Szkół Podstawowych w Długiem Starem i Lasocicach pod dyrekcją Hanny Markowskiej

3. W kategorii C1 (chóry wielogłosowe jednorodne uczniów szkół podstawowych klas 1-8):

- Złote Pasmo ( 91 .pkt.) – chórowi„Piccolo” Szkoły Podstawowej nr 25 w Zielonej Górze pod dyrekcją Renaty Antosik

- Złote Pasmo (.91 .pkt.) – chórowi  „Gaudeamus” przy MGOK w Czerwieńsku pod dyrekcją Bożeny  Wesołowskiej

- Złote Pasmo (.93 .pkt.) – chórowi „Bel Canto” Szkół Gminy Wijewo pod dyrekcją Aliny Nowak

- Złote Pasmo (.93 .pkt.) – chórowi „Melodyjki” Szkoły Podstawowej w Dubinie pod dyrekcją Lucyny Rajch

- Złote Pasmo (.95 pkt.) – chórowi „Izydorki” Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Biadkach pod dyrekcją Klaudii Szubert

- Złote Pasmo (.96 pkt.) – Śmigielskiemu Chórowi Dziecięco Młodzieżowemu pod dyrekcją Emilii Ziegler

Ponadto Jury postanowiło przyznać wyróżnienie specjalne:

- Dyplom za .szczególne walory brzmieniowe dlaŚmigielskiego Chóru Dziecięco Młodzieżowego pod dyrekcją Emilii Ziegler

- Dyplom dla najlepszego dyrygenta konkursu - Emilii Ziegler

- Dyplom za najlepszy debiut konkursu dla Chóru „Gaudeamus” przy MGOK w Czerwieńsku pod dyrekcją Bożeny Wesołowskiej

Nagrodę specjalną – Puchar Prezesa Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymał Śmigielski Chór Dziecięco Młodzieżowy pod dyrekcją Emilii Ziegler

12.06.2022r. Leszno.                                        Jowita Augustyniak -Kurator Regionu Wielkopolski Zachodniej 

PROTOKÓŁ OBRAD JURY

Wielkopolskiego Turnieju Śpiewaczego

45. Wielkopolskiego Święta Pieśni i Muzyki – Leszno 12.06.2022r.

      Dnia 12 czerwca 2022 roku w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie w Wielkopolskim Turnieju Śpiewaczym – 45. Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, zaprezentowało się 12 zespołów amatorskich. W części konkursowej wystąpiło  10  zespołów, poza konkursem zaprezentowały  się 2 zespoły.

      Jury w składzie prof. dr hab. Anna Janosz, prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Wanda Kuryłowicz-Król, w  ocenie prezentowanych programów artystycznych zespołów wzięło pod uwagę:

  1. intonację, harmonię, kulturę dźwięku,
  2. motorykę - tempo, rytm, dynamikę i frazowanie,
  3. retorykę - artykulację słowną i muzyczną,
  4. dobór repertuaru i jego wartość artystyczną.

      Jury po przesłuchaniu  10 zespołów amatorskich, postanowiło przyznać brązowe, srebrne i złote pasma oraz nagrody specjalne.

Zespoły występujące poza konkursem otrzymały dyplom uczestnictwa:

Chór  „Senior”  z Kąkolewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Chór mieszany „Arion” z Rawicza pod dyrekcją Antoniego Adama Krenca

Brązowe Pasmo otrzymały:

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” im. Zygmunta Cichockiego przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie pod dyrekcją Katarzyny Swinarskiej

Chór „Krzemień” z Krzemieniewa pod dyrekcją Hanny Markowskiej

Stowarzyszenie Chór Męski „Arion” w Kościanie pod dyrekcją Janusza Maćkowiaka

Zespół Pieśni „Turewianki” z Turwi pod dyrekcją Katarzyna Kleinschmidt

Srebrne Pasmo otrzymały: 

Koło Śpiewu „Lutnia” w Osiecznej pod dyrekcją Katarzyny Kleinschmidt

Towarzystwo Śpiewu „Harmonia” w Krobi pod dyrekcją Agnieszki Szymkowiak

Zespół Wokalny Cantus z Leszna pod dyrekcją Tomasza Sowińskiego

Zespół Folklorystyczny „Złote kłosy” z Bonikowa pod kierunkiem Elżbiety Kirsztajn - Franek

Złote Pasmo otrzymały:

Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego  z  Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu i „Bel Canto” Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – nagrodę za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego muzyką ludową otrzymało:

Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego  z  Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Puchar Prezydenta Miasta Leszna - nagrodę za najlepsze wykonanie utworu w języku niemieckim i łacińskim otrzymał:

Zespół Wokalny „Cantus” z Leszna pod dyrekcją Tomasza Sowińskiego

Puchar Starosty Powiatu Leszczyńskiego za całokształt prezentacji artystycznej otrzymał:

Zespół Folklorystyczny „Złote kłosy” z Bonikowa pod kierunkiem Elżbiety Kirsztajn - Franek

Puchar Posła Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Wiesława Szczepańskiego za propagowanie pieśni chóralnej otrzymał:

Młodzieżowy Chór „Kameleon” przy Domu Kultury w Rawiczu i „Bel Canto” Szkoły Podstawowej w Golinie Wielkiej pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Łańcuch Przechodni Wielkopolskiego Związku Chórów i Orkiestr otrzymało:

Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego z Miejskiej Górki pod dyrekcją Jowity Augustyniak

Przewodnicząca jury: prof. dr hab. Anna Janosz,  prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak, mgr Wanda Kuryłowicz-Król

 Galeria zdjęć: